Startkapital

Startkapitalet är den fond av pengar som krävs för att ett företag ska kunna starta sin verksamhet. Med dessa resurser kommer du att kunna förvärva tillgångarna och utföra alla obligatoriska procedurer för att starta din aktivitet.

Startkapital

Med andra ord är startkapitalet det med vilket den utrustning och faciliteter som krävs för att företaget ska kunna utveckla sin produkt eller tjänst förvärvas. Dessutom måste företaget skaffa motsvarande licenser eller tillstånd.

Startkapitalet kan ha två typer av källor, aktieägarnas eget kapital eller tredje parts medel. Det senare kan fångas upp genom att ansöka om ett banklån, ge ut obligationer, med statliga bidrag, få stöd från änglainvesterare eller till och med ta till mer moderna verktyg som crowdfunding. Det senare består i att använda kapitalet hos många personer som har gjort små insatser.

Typer av startkapital

Startkapitalet kan vara av två typer:

  • Initial investering: Motsvarar de maskiner, utrustning, anläggningar, licenser och andra krav som vi nämnde i de första styckena i denna artikel. Entreprenörer måste planera sådana investeringar genom att ta fram en budget och leta efter de mest effektiva alternativen. Det kan till exempel vara att det är billigare för vissa arbetare att arbeta hemifrån och hyra ett litet kontor, snarare än att hyra en mycket stor anläggning.
  • Rörelsekapital: Det här är de medel som företaget kommer att behöva för att hålla igång sin verksamhet. Det vill säga att kunna möta kortsiktiga utbetalningar som betalning till leverantörer och anställda. För att beräkna rörelsekapitalet dras omsättningstillgångar av från kortfristiga skulder.

Huvudsakliga initiala investeringar

Med fokus på den initiala investeringen är dina huvudkrav:

  • Preliminära utgifter: Dessa är de som föregår verksamhetens start och motsvarar bland annat marknadsstudier, besök hos möjliga leverantörer, reklam.
  • Administrativa kostnader: Avser kostnaden för licenser och tillstånd som krävs för att öppna företaget.
  • Utgifter för fysiska tillgångar: Företaget måste förvärva maskiner och utrustning. Även om det är ett tjänsteföretag krävs alltid vissa tillgångar, såsom datorer, för att komma igång.

På samma sätt, om vi hänvisar till rörelsekapital, kan vi lyfta fram dessa andra huvudpunkter:

  • Mänskliga utgifter: Regelbundna betalningar som måste göras till företagets anställda.
  • Leverantörer: Betalning för de insatser som behövs för att utveckla produktionsprocesserna eller respektive verksamhet.
  • Administrativa kostnader: Avser vissa fasta kostnader för att företaget ska kunna fortsätta sin verksamhet, såsom kontorshyra och utgifter för vatten- och eltjänster.