Skatteflykt

Skatteflykt är en olaglig aktivitet som består i att gömma tillgångar eller inkomster för att betala mindre skatt.

Skatteflykt

Vid skatteflykt försöker skattebetalaren medvetet och frivilligt att betala mindre skatt än han ska. Denna illegala verksamhet kan få allvarliga konsekvenser för gärningsmannen, såsom böter, oförmåga att utföra vissa aktiviteter eller fängelse.

Moment som utgör skatteflykt

För att siffran för skatteflykt ska kunna konstitueras måste förekomsten av tre grundläggande element verifieras:

  1. En person som är skyldig att betala ett visst belopp i skatt på sin inkomst, lön, egendom etc.
  2. Bekräfta att personen har utfört aktiviteter som är avsedda att betala mindre skatt.
  3. Aktiviteter som utförs för att betala mindre skatt är olagliga och innebär att man bryter mot någon lag eller förordning.

Det är värt att nämna att människor kan leta efter kryphål för att betala mindre skatt, men så länge dessa aktiviteter är lagliga anses det inte förekomma skatteflykt.

Exempel på skatteflyktsbeteende

Här är några exempel på undvikandebeteenden.

  • Inkomsttäkt: Till exempel deklarera lägre lön än man faktiskt tjänar.
  • Döljande av tillgångar: Det består i att inte deklarera att man äger hus, mark osv.
  • Otillåten ökning av avdragsgilla kostnader: Inkludera till exempel personliga utgifter (måltider på restauranger eller kläder) som utgifter för verksamheten.
  • Förvärv av omotiverade bidrag: Det vill säga att få bidrag utan att uppfylla kraven.

Påföljder för skatteflykt

Sådant undandragande är straffbart och straffbart enligt lag. Beroende på vilket belopp som undandragits bestraffas det med böter (i pengar), som beror på undandraget belopp, eller, även i de allvarligaste fallen, med fängelsestraff på upp till fem år.