Rätta och oegentliga bråk

Egna och oegentliga bråk är de kategorier av bråk som är resultatet av klassificering baserat på vilken av komponenterna som är störst, om täljaren eller nämnaren.

Rätta och oegentliga bråk

Ett bråk är ett där täljaren är större än nämnaren, medan i ett oegentligt bråk inträffar det motsatta, täljaren är mindre än nämnaren.

Kom ihåg att ett bråk är en division mellan två tal. Dessa delas av en horisontell eller sned linje, den översta siffran är täljaren, medan den nedersta kallas nämnaren.

Egna bråk
Rätta bråk
Bild 478
Oegentliga bråk

Skillnader mellan korrekta och oegentliga bråk

De viktigaste skillnaderna mellan korrekta och felaktiga fraktioner är följande:

  • I absoluta termer är ett egenbråk ekvivalent med ett tal mellan noll och enhet. Däremot är ett oegentligt bråk lika med ett tal större än ett.
Generera bråk
Bild 488
  • Till skillnad från en egen fraktion kan en oegentlig uttryckas som en blandad fraktion, det vill säga som en som har en blandad och en bråkdel.
Bild 494
  • Egna bråk används för att representera den del av en helhet som har delats upp i mindre delar. Till exempel är 1/3 av en 30 kilometer lång väg lika med 10 kilometer väg. Istället används en oegentlig bråkdel när vi har mer än en enhet av en vara eller produkt (delbar). Anta till exempel att vi har tre idrottsplaner som är uppdelade i fyra sektorer (lika stora) och vi vill ange att en och en halv bana kommer att användas för ett givet evenemang. Detta skulle motsvara att säga att det kommer att finnas sex av de tolv sektorer som erhölls genom att dela upp spåren i fyra. Detta motsvarar att säga att 6/4 (motsvarande 1,5) av banan kommer att vara upptagen för evenemanget.

Med tanke på dessa skillnader är det också värt att säga att både korrekta och oegentliga fraktioner är delbara. Det vill säga att de är förenklade tills de blir ett irreducerbart bråk där täljaren och nämnaren inte har delare gemensamt.

En annan punkt att ta hänsyn till är att den omvända bråkdelen av en oegentlig bråkdel är en egen bråkdel, och detsamma gäller i motsatt mening.