Positioneringsmatris

Positioneringsmatris

Mckinsey Matrix

Positioneringsmatrisen är ett grundläggande verktyg för att utveckla strategier för ett varumärke.

Positioneringsmatrisen är ett av de viktigaste verktygen för företagets framgång när det kommer till att sälja sin produkt eller tjänst.

Varje strategi som strävar efter att nå framgång måste förses med information för beslutsfattande utifrån flera parametrar (konkurrensfördelar, graden av attraktionskraft för sektorn, den finansiella styrkan och miljöns stabilitet). På så sätt bildas en matris med vilken företaget eller företaget kan planera sitt mål.

Hur man definierar ett företags strategi

Med hänsyn till denna bas eller modell att följa, visas fyra alternativ som kan definiera den strategi som företaget ska ta:

  • Aggressiv: Syftet är att förbättra företagets position eller image.
  • Defensiv: Att upprätthålla den uppnådda statusen är huvuduppgiften.
  • Konservativ: I likhet med den tidigare är strategin att bevara den förvärvade marknadsandelen genom att dra fördel av den dragningskraft som företaget har på marknaden.
  • Konkurrenskraftig: Trots nackdelarna syftar denna åtgärd till att behålla och till och med öka sin konkurrensposition.

Långt ifrån standardisering erbjuder positioneringsmatrisen en bredare och mer sofistikerad analys av arbetsmarknaden, eftersom den täcker fyra dimensioner. Men tvärtom, det ger en partiell vision av företaget genom att endast bedöma dess finansiella solvens och bedömer inte hur andra delar av företaget är kopplade till att utforma sin marknadsföringsstrategi.

BCG-matrisen

Ett bra alternativ är att ta BCG-matrisen som modell. Den utvecklades av Boston Consulting Group på 1970-talet och föreslår en strategisk analys som företaget eller varumärket bör anta baserat på två faktorer: marknadstillväxten och marknadsandelen.

BCG-matris
BCG-matris

Det är till stor hjälp för att fatta beslut och fokusera på den marknadsplan som ska följas. Den berättar till exempel om vilka affärsområden du kan investera och i vilka det inte rekommenderas. Mckinsey-matrisen är en annan av riktmärkena för vilken typ av mer lämpliga konkurrenskraftiga marknadsföringsstrategier vi bör ta. Analysera de affärsområden som har störst styrkor att investera i dem för att växa och få fördelar.

McKinsey Matrix
McKinsey Matrix

Det avslöjar också de andra svagare sektorerna och där det inte är tillrådligt att rikta insatser. Mot denna bakgrund rekommenderas att diversifiera och prioritera investeringar i olika produkter utifrån deras lönsamhet. Det är en mycket visuell matris som i hög grad hjälper företaget eller företaget att sälja sin produkt eller tjänst. Banar vägen

Kort historia om liberalismen

  • Historiska utbytesregimer i Mexiko
  • Första världskriget
  • Matrisindelning