Pengahantering i handel

Valutahantering inom handel är den gren av aktieinvesteringar som studerar maximering av lönsamhet och riskkontroll.

Pengahantering i handel

Pengahantering är också känd som riskhantering. Tillsammans med aktiemarknadsanalys och handelspsykologi är penninghantering en av de tre grundläggande pelarna för att investera på aktiemarknaden. För att en handlare ska vara konsekvent på lång sikt måste han behärska denna disciplin. Att behärska denna disciplin innebär inte att ha djup och omfattande kunskap om ämnet. Men snarare elementär kunskap om det. Den grundläggande principen i handelsområden dikterades av George Soros och dikterar att:

Berömda citat om ekonomi och finans

Man kan säga att denna princip är början på principer. Vad han kommer för att säga är att viktigare än andelen framgång är lönsamheten som genereras när den stämmer. Och omvänt, viktigare än felfrekvensen är storleken på varje förlust. Beteendeekonomi studerar bland annat varför det är så psykiskt svårt att tjäna mer när man vinner än vad man förlorar när man förlorar.

Framgångsgrad vs risk/nytta-förhållande

För att illustrera vikten av principen för principerna för penninghantering kommer vi att visa ett exempel. För detta kommer vi att lägga tre fall. I det första fallet (handlare A) är andelen träffar mycket hög. Det andra fallet (handlare B) är det för en handlare vars träffprocent är 50 %. I det tredje fallet (handlare C) misslyckas handlaren för det mesta. Vi kommer att anta att de tre handlarna utför 100 affärer var.

 • Handlare A

handlare A

Om du utför 100 affärer, eftersom träffprocenten är 80 %, kommer du att träffa 80 affärer. På samma sätt kommer 20 av de 100 verksamheterna att få förluster. Så som varje gång du slår vinner du 10 dollar och varje gång du missar 40 dollar kommer vi att fortsätta att beräkna din vinst i monetära termer.

Vinst = (Antal avslut som vinner x vinst) – (Antal avslut som misslyckas x förlust)

Vinst = (80 USD x 10 USD) – (20 USD x 40 USD) = 800 – 800 = 0 USD vinst.

Trader A slår många gånger, men vad han än vinner förlorar han de få gånger han missar. Slutresultatet är $0. Trots att mycket blir rätt lyckas det inte generera en positiv avkastning.

 • Handlare B

handlare B

Om du utför 100 affärer, eftersom träffprocenten är 50 %, kommer du att träffa 50 affärer. På samma sätt kommer 50 av de 100 verksamheterna att få förluster. Alltså, eftersom du tjänar 20 dollar varje gång du slår och varje gång du missar förlorar du 10 dollar, kommer vi att fortsätta att beräkna din vinst i monetära termer.

Vinst = (Antal avslut som vinner x vinst) – (Antal avslut som misslyckas x förlust)

Vinst = (50 $ x 20 $) – (50 $ x 10 $) = 1 000 – 500 = 500 $ vinst.

Handlare B har rätt halva tiden. Slutresultatet är $500. Trots att han träffat mindre än Trader A lyckas han få en mer än positiv avkastning.

 • Handlare C

handlare C

Om du utför 100 affärer, eftersom träffprocenten är 30 %, kommer du att träffa 30 affärer. På samma sätt kommer 70 av de 100 verksamheterna att få förluster. Således, som varje gång du slår, vinner du 40 dollar och varje gång du missar förlorar du 5 dollar, kommer vi att fortsätta att beräkna din vinst i monetära termer.

Vinst = (Antal avslut som vinner x vinst) – (Antal avslut som misslyckas x förlust)

Vinst = (30 $ x 40 $) – (70 $ x 5 $) = 1 200 – 350 = 850 $ vinst.

Trader C är utan tvekan den med minst träffar. De är korrekta endast 30% av gångerna. Det är dock den som får mest nytta.

Risk/avkastningsförhållandet

Fortsätter med ovanstående drar vi slutsatsen att den grundläggande aspekten är risk/nytta-förhållandet. Risk/belöningsförhållandet fastställer hur många dollar vi tjänar för varje dollar vi förlorar. Det vill säga, ett risk/belöningsförhållande på 1:2 innebär att när vi gör rätt vinner vi två och när vi misslyckas förlorar vi en. Med andra ord vinner vi dubbelt så mycket som vi förlorar. Tvärtom, ett risk/reward-förhållande på 3:1 betyder att när vi gör rätt vinner vi en och när vi misslyckas förlorar vi 3. Med andra ord förlorar vi tre gånger vad vi vinner.

Risk-nytta-förhållandets formel är:

risk-nytta-förhållandet

Avancerade pengahanteringstekniker

Den tidigare principen, och den korrekta analysen av risk/nytta-förhållandet, utgör den grundläggande principen. Utan den principen är det ingen idé att använda alla andra tekniker. Det finns dock mycket mer avancerade metoder för penninghantering och riskkontroll. De är förfinade matematiska tekniker och i vissa fall mycket komplexa. Dessa tekniker gör det möjligt att uppskatta risken på ett mer realistiskt sätt. Ett exempel på några tekniker som används för att kontrollera risker och optimera penninghanteringsprocessen är:

 • Jensens Alpha
 • Value at risk (VaR)
 • Conditioned Value at Risk (CVaR)
 • GARCH modeller
 • Sharpe förhållande
 • Antimartingales
 • Kellys F
 • Monte Carlo simulering
 • Tekniker för diversifiering av portföljer
 • Säkringstekniker
 • Drawdown