Maskineri

Maskiner betraktas på redovisningsnivå som en uppsättning materiella varor som är dedikerade till produktion, till en specifik aktivitet eller nytta.

Maskineri

Därför är det en tillgång som tillhör undergruppen av anläggningstillgångar och därför är det tänkt att dess livslängd ska vara lång.

Maskiner inom bokföring

På tillgångssidan har företagen vanligtvis proportionellt volymen av omsättnings- och anläggningstillgångar med sina motsvarigheter i skulder, det vill säga med kort- och långfristiga skulder.

Det vi med detta vill komma fram till är att normalt när ett företag har ett stort värde i maskiner eller andra anläggningstillgångar så är det vanligtvis relaterat till en stark långfristig skuldsättning. Det vill säga att tillgångens nyttjandeperiod nästan alltid är minst storleken på skuldens avskrivningstid.

Som exempel på denna situation kan vi ta det finansierade anskaffandet av en bil. Finansieringen av denna typ av förvärv överstiger regelbundet inte 8 år, även om tillgången kan räcka i 20 år. Det beror på att om ägaren bestämde sig för att sälja bilen innan lånet löpte ut kunde han i teorin avbryta den begärda finansieringen med intäkterna från försäljningen.

Exempel på maskiner inom redovisning

Om vi ​​försätter oss i fallet att ett företag förvärvar en typ av maskiner skulle det ske så att (moms 21%):

Exempel 1

Dessutom ska vi efter varje räkenskapsår amortera det proportionella värdet som berör det, beroende på de kriterier som vi har fastställt på redovisningsnivå, såsom linjär amortering, genom användning m.m.

Exempel 2

På detta sätt kan vi se att av det totala värdet på 1 000 € av den inköpta maskinen har vi teoretiskt sett en förväntad livslängd på 10 år, så om vi delar 1 000 € i initialt värde mellan de beräknade 10 åren av användning, resulterar i 100 € i teknisk nedskrivning i form av amortering.

Med andra ord, i början av det andra året kommer de maskiner som vi förvärvar då att ha ett bokfört värde på 900 €.