M1

M1 är ett monetärt aggregat som definieras som mängden pengar som cirkulerar i ekonomin som består av sedlar och mynt i händerna på allmänheten, nuvarande insättningar av medborgare och de reserver som banker har i kontanter insatta i centralbanker i varje land .

M1

Därför är M1 ett mått på mängden pengar i omlopp och penningmängden. Detta aggregat redovisas olika per land och har sin utvidgning till de monetära aggregaten M2, M3 och M4. Denna definition av pengar inkluderar inte investeringar gjorda i aktier och räntebärande intäkter.

Användbarheten av M1

M1 tjänar till att kontrollera penningmängden, det vill säga mängden pengar som är i omlopp i en ekonomi eller ekonomisk zon och är mycket viktig för en centralbank eftersom den tillåter utgifter och investeringar och indikerar nivån på ekonomisk aktivitet. Den ekonomiska aktiviteten påverkar i sin tur tillväxt och inflation.

Centralbanken kommer att kunna påverka, genom sin ekonomiska och monetära politik, kontrollen av mängden pengar i omlopp för att upprätthålla inflationen och kommer att genomföra en hållbar tillväxt.

  • Under expansiva perioder stiger M1 då bankerna är mer villiga att låna ut pengar och mängden pengar i omlopp ökar.
  • I tider av lågkonjunktur minskar detta monetära aggregat eftersom bankerna har problem med att låna ut pengar.

Dessutom, efter de drabbade kriserna, måste bankerna tillhandahålla en minimikvot till reserverna för att täcka risker som kan uppstå orsakade av världssituationen och som kan generera en spridningseffekt mellan länder och mellan produktionssektorerna i de olika ekonomierna eller ekonomiska zoner.