Lyx

Lyx i ekonomi avser konsumtion av varor och tjänster vars kvalitet och design vida överstiger vad som är nödvändigt för att tillfredsställa ett väsentligt behov.

Lyx

Lyx kännetecknas av sitt höga pris, kvalitet och exklusivitet. Med tanke på dess höga pris är den vanligtvis endast tillgänglig för höginkomsttagare.

Således överstiger till exempel en middag med hummer på en restaurang med fler än 4 Michelinstjärnor vad som krävs för att stilla hungern, det är en njutning, ett sökande efter det exklusiva.

Hur man identifierar en lyxvara eller tjänst

För att identifiera en lyxvara eller tjänst inom ekonomi tittar vi på dess elasticitet. Dessa varor och tjänster kännetecknas av en hög inkomstelasticitet. När en persons inkomst ökar ökar konsumtionen av dessa varor i en större andel.

Fördelar med konsumtion och produktion av lyxprodukter

Lyx är en återspegling av det välstånd som genereras i ett land och kan ha positiva effekter på ekonomin som:

  • Det uppmuntrar utvecklingen av innovation, konst och design.
  • Det kan vara en relevant sysselsättningskälla och generera inkomster för arbetarna i de företag som tillhör denna bransch.
  • Drive kreativitet och uppfinningsrikedom för att utveckla produkter för att fånga uppmärksamheten från kunder med höga förväntningar.
  • Det möjliggör en större insamling av skatter som kan användas för att förbättra inkomstfördelningen.

Nackdelar med konsumtion och produktion av lyxprodukter

Det kan också ha negativa effekter på ekonomin:

  • Vissa kritiker anser att det orsakar slöseri och slöseri med resurser.
  • När din produktion tar plats från de mest behövande. Till exempel förstörs fält eller arter släcks ut för att tillgodose överflödiga behov.
  • Det lyfter fram människors inkomstskillnader och kan skapa en känsla av social orättvisa.
  • Det skapas falska "behov" som bara leder till onödig konsumtion.