Kulturell globalisering

Kulturell globalisering är den globala homogeniseringen av konstnärliga uttryck, värderingar och traditioner i allmänhet . Detta som ett resultat av den större sammankopplingen mellan länder över hela världen.

Kulturell globalisering

Kulturell globalisering innebär att människor runt om i världen börjar anta liknande seder. Detta som ett resultat av ökad informationsspridning och kommersiellt utbyte.

Detta är också relaterat till teknik, eftersom det är möjligt att lära sig om kulturen i praktiskt taget vilket främmande land via Internet. Därför finns det olika typer av globalisering.

En annan viktig punkt är att kulturell globalisering tillåter sammansmältning av traditioner. Detta observeras tydligt inom gastronomin, där köket i land A, till exempel, kan exporteras till land B med produkter från det senare.

För- och nackdelar med kulturell globalisering

Bland fördelarna med kulturell globalisering kan vi lyfta fram att den tillåter människor att lära sig om de olika egenheter och syn på världen. Detta bör resultera i ökad respekt för mångfald.

Den kulturella globaliseringen gör det möjligt för en person som är född i Europa, till exempel, att förstå, och till och med känna empati, med sättet att se världen i asiatiska länder.

Men som en motsvarighet kan kulturell globalisering resultera i att vissa lokala seder försvinner. Det kan till exempel vara att vissa metoder förskjuts av andra från utlandet.

Ovanstående brukar påpekas till exempel när vissa datum som Halloween börjar firas i vissa länder där denna tradition inte funnits tidigare. Därmed kan häxornas dag minska framträdandet av en lokal festival som också äger rum i slutet av oktober.

Kulturutbytet bör i alla fall göra det möjligt för oss att se på världen från mångfald och med en större öppenhet i sinnet. Detta strider dock i vissa fall mot den lokala identiteten.

Kulturell globalisering och handel

Kulturell globalisering är nära relaterad, som vi har nämnt tidigare, med det större kommersiella utbytet. På samma sätt är det kopplat till flödet av investeringar på internationell nivå.

Vid denna tidpunkt måste vi notera att expansionen av multinationella företag kan få till följd att vissa kulturella sedvänjor sprids.

Låt oss till exempel föreställa oss att en kaféfranchise försöker komma in i ett C-land där det inte finns någon tradition att dricka kaffe. Då måste du möta utmaningen att uppmuntra konsumtionen av den produkten, eller så kan du välja att erbjuda en meny som är anpassad till den lokala efterfrågan. Om du väljer det förra, med en framgångsrik reklamkampanj, kan kaffekonsumtionen i land C vinna acceptans med tiden.