Klassmedvetande

Klassmedvetande är, enligt marxismen, ett element med vilket individer är medvetna om att tillhöra en viss samhällsklass och kan agera därefter socialt till försvar av sina intressen.

Klassmedvetande

Klassmedvetande är ett postulat av den marxistiska studien av ekonomin och samhället som ger individen, vilket ger den proletära individen verktyget att organisera sig i en proletär arbetarklass och bekämpa den utsugning som den kapitalistiska borgerliga klassen lider.

Enligt detta kommunistiska och marxistiska antagande förhindrar klassmedvetandet individens alienation. Eftersom han kan förstå sin situation som en förtryckt arbetare och kan agera därefter genom att avslöja sig själv.

På detta sätt, tack vare detta klassmedvetande, har varje person möjlighet att känna igen sig själv som en del av en viss socioekonomisk hierarki. Enligt marxismen sker detta på två sätt:

  • Du är en medlem av den borgerliga och kapitalistiska klassen som äger de statliga produktionsmedlen
  • Antingen är du en del av arbetarklassen eller proletariatet.

Möjligheter som öppnas av klassmedvetandet

Att förstå att det finns ett antagonistiskt och motsatt förhållande mellan bourgeoisin och proletariatet är den primära idén för att ge upphov till klassmedvetande. Tvärtom, och som tidigare antytts, skulle det finnas ett alienation från samhället om det inte var möjligt att fastställa denna differentiering mellan de borgerliga och proletära klasserna på en daglig basis.

På detta sätt har arbetarklassen, enligt Karl Marx grunder, skyldigheten att erkänna sig själv som sådan och vända sig mot klasskampen och, som ett slutligt resultat, proletariatets diktatur.

I denna mening kan det definieras att klassmedvetandet är grunden för den efterföljande arbetarrevolutionen från proletariatets sida. Detta beror på att det första steget att göra det är att undvika alienation och få själverkännande eller självhävdelse som en klass förtryckt av det kapitalistiska systemet.