I pengarna (ITM) – i pengar

I pengar (ITM) eller i pengar är namnet på ett finansiellt alternativ som har ett egenvärde. Till exempel, i fallet med en köpoption, om spotpriset på den underliggande tillgången är högre än optionens lösenpris. Vid en säljoption måste priset på den underliggande tillgången vara under lösenpriset.

I pengarna (ITM) - i pengar

I fallet med ett samtals-ITM-alternativ:

Underliggande pris > Lösenpris + premie

samtalsresultat ITM

När det gäller ITM-säljoptionen:

Underliggande pris

sätta ITM-resultat

De andra möjligheterna är att:

  • Alternativet är out of the money (OTM): Alternativet har inget egenvärde.
  • Alternativet är på pengar (ATM): Lösenpriset är lika med det underliggande priset.

Exempel på ett pengaalternativ

Låt oss titta på några exempel på ITM-alternativ:

  1. Köpoption på BBVA

Den 16/07/10 är BBVA-aktiens pris 8,67 €. En investerare tror att titeln kan stiga under sista kvartalet 2010. Osäkerheterna är dock mycket stora och han bestämmer sig för att inte riskera att köpa aktierna kontant.

Följaktligen beslutar man att köpa 100 kontrakt av en köpoption på banken BBVA med utgången den 17/12/10 och ett lösenpris på 10,50 €. Du betalar en premie på 0,70 baspunkter för varje kontrakt. Vi antar att du håller din position i optioner tills avtalets utgångsdatum.

Liksom i terminskontrakt är det nominella värdet av varje optionskontrakt 100 aktier. Därför betalar köparen säljaren ett belopp i premie på € 7 000 (100 x 0,70 x 100) för rätten att köpa 10 000 BBVA-aktier (100 kontrakt x nominellt 100 värdepapper) till € 10,50, fram till förfallodagen.

Risken för köparen av köpoptionerna är begränsad till € 7 000.
Risken för säljaren av köpoptionerna är obegränsad.

För att fastställa break-even för operationen eller nivån från vilken köparen av optionskontrakten gör en vinst, måste vi lägga till den betalda premien till optionens lösenpris:

BE = 10,50 € + 0,70 € = 11,20 €

Från 11,20 € per 1 BBVA-aktie vinner köparen.

  • ITM-fall: BBVA-priset är högre än 11,20 €. Låt oss anta 12,20 €.

Köpoptionen kan utnyttjas för 10,50 €. Köparen av köpoptionerna utnyttjar sin rätt att köpa 10 000 aktier för 10,50 € och säljer dem på marknaden för 12,20 €. I försäljningen tjänar du € 17 000 ((€ 12,20 – € 10,50) x 10 000 aktier. Efter att ha betalat € 7 000 i premier är nettovinsten av operationen € 10 000 (€ 17 000 – € 7 000) .

Däremot köper säljaren av köpoptionerna aktierna för 12,20 € för att leverera dem för 10,50 € till köparen av köpoptionerna. Du förlorar 17 000 € i försäljningen ((10,50 € – 12,20 €) x 10 0000 aktier). Han har fått 7 000 € i premier. Nettoförlusten uppgår till € 10 000 (€ 17 000 – € 7 000).

2. Säljoption på Yahoo-aktien

Den 16/07/10 handlas Yahoos aktie till 14,90 $. En investerare tror att den är övervärderad och därför bör gå ner inom de närmaste månaderna. Den vill dock inte positionera sig kort genom att sälja korta titlar, av rädsla för nya åtgärder för expansiv penningpolitik som kan orsaka en hausseartad del av aktiemarknadsindexen. Därför bestämmer du dig för att köpa 100 säljoptionskontrakt med utgångsdatum 10/15/10 och ett lösenpris på $ 13. Du betalar en premie på 0,29 baspunkter för varje kontrakt.

Som i terminskontrakt är ansiktet på varje optionskontrakt 100 titlar. Köparen av säljoptionerna betalar säljaren en premie på 2 900 $ (100 x 0,29 x 100) för rätten att sälja honom 10 000 Yahoo-titlar (100 kontrakt x 100 nominella) till ett pris av 13 $ , fram till 15/10/ 10. Vi kommer att anta att optionspositionen hålls tills optionen löper ut.

Köparens risk för säljoptioner är begränsad till 2 900 $.
Säljarens risk vid fall av aktiekursen är obegränsad.

För att bestämma break-even för operationen eller nivån från vilken köparen av putten gör en vinst, måste vi subtrahera den betalda premien från lösenpriset:
13 USD – 0,29 USD = 12,71 USD

När Yahoo-aktien sjunker under 12,71 $, tjänar köparen av säljoptionerna.

  • ITM-antagande: Yahoos pris är under $12,71. Antag $10.

Optionen är utövbar.

Köparen utövar sin rätt att sälja och leverera till säljaren av säljoptionerna, 10 000 Yahoo-aktier för 13 $, som han köper på marknaden för 10 $. Tjäna $30 000 vid försäljning av värdepapper (($13 – $10) x 10,000). Med diskontering av beloppet för de betalda premierna avgörs operationen med en vinst på $ 27 100 ($ 30 000 – $ 2 900) Säljaren får 10 000 Yahoo-titlar för $ 13 som han säljer på kontantmarknaden för $ 10. Du förlorar 30 000 $ på aktiehandeln ((10 $ – 13 $) x 10 000). Om du diskonterar beloppet av premier du har samlat in, förlorar du $ 27 100 ($ 30 000 – $ 2 900).