Försäljningsadministration

Försäljningsadministrationen är alla de rutiner, beslut, åtgärder av tillsyn och kontroll, revision och utvärdering som sker i företaget och som är relaterade till försäljningsverksamheten.

Försäljningsadministration

Det primära syftet med försäljningsadministration är att på ett korrekt sätt hantera processer med kunder och leverantörer. I allmänhet allt som har med försäljningsverksamhet att göra.

Men varför vill vi hantera försäljningen? Att ha information är mycket viktigt, inte bara för att erbjuda en bättre service till kunderna, utan också för att få bättre priser från leverantörer.

Företag har ständigt motgångar med leverantörer, produkter som returneras för att kunden inte vill ha dem och andra som blivit trasiga på vägen. Det är därför av yttersta vikt att ha koll på allt som säljs, hur det kommer fram, när det säljs och var det förvaras.

Detta gör att företag kan fatta bättre beslut, få allt registrerat och optimera sina resurser. Datorprogram hjälper till i denna uppgift. När datorer ännu inte fanns fick allt skrivas ner för hand (vem som gjorde det). Men nu kan vi få all information genom att klicka på en knapp.

Försäljningsledningsfunktioner

Att hantera försäljning är inte bara att registrera allt som har med en försäljning att göra, det går längre än så. Det ger företag möjlighet att anpassa sig till marknadstrender, utveckla nya, mer användbara produkter eller till och med investera det nödvändiga i reklam. Huvudfunktionerna för försäljningsledning beskrivs nedan:

 • Organisera säljteamet: försäljningsdirektör , säljare och säljare. Det kan finnas många fler tjänster beroende på företagets storlek, men dessa tre är de viktigaste.
 • Planera säljstrategin: De måste samarbeta hand i hand med marknadsföringsteamet. Det handlar inte bara om att göra bra publicitet eller förmedla en bra upplevelse till konsumenten eller slutkunden. En försäljningsstrategi går mycket längre och tar hänsyn till alla möjliga faktorer som har med försäljningen att göra.
 • Kostnadsnyttoanalys: Uppskattningar av nytta och kostnader måste beaktas. Se om planeringen går enligt plan, se varför den avviker och vad du ska göra för att åtgärda det. Identifiera därför om felet finns inom organisationen eller beror på externa orsaker.
 • Marknadsundersökning: Återigen måste du arbeta hand i hand med marknadsföringsteamet. Slutsatserna av studierna från båda teamen kan vara olika. Framgång ligger i att sätta en gemensam grund och dra slutsatser som gynnar företagets försäljning.
 • Kund- och leverantörsrelationer: Att ha goda och ibland långvariga relationer med kunder och leverantörer är väsentligt. Hos kunder å ena sidan för att det är de som köper produkterna eller skaffar en tjänst. Och samtidigt med leverantörer. Om leverantörerna inte möter företagets behov i tid kan försäljningsprocessen påverkas.

Försäljningsledningsprocessen

Försäljningsledningen för ett företag består av tre grundläggande besluts- och handlingsprocesser:

 1. Plan: Vi måste svara på olika frågor. Vad ska vi sälja? Hur ska vi göra? Var? Till vem? Och många fler frågor. Det viktiga är att ha en plan innan du går vidare till nästa steg. För att uttrycka det på något sätt måste företaget kartlägga en rutt, det kommer inte långt om det förblir på drift. Även för de oplanerade fallen måste du skapa en handlingsplan.
 2. Exekvera: När det väl är planerat är det dags att genomföra, hålla deadlines och budgetar. Om planen uppfylls ökar chanserna att lyckas för företaget.
 3. Utvärdera och kontrollera: Det handlar om att i möjligaste mån mäta att allt uppfylls och att det görs bra. Att utvärdera personal och planering är en del av det tredje steget i processen.

Denna process, som är kontinuerlig, ska tjäna till att förbättra det som inte är rätt och främja det som ger goda resultat.

Varför är säljledning användbar i företaget?

Försäljningsledning är avgörande för de allra flesta företag. Det räcker inte att utveckla en mycket bra produkt som håller hög kvalitet och till och med billig. Det här är inte tillräckligt. Om försäljningsprocessen misslyckas kommer alla ansträngningar att gå till spillo.

Här är några detaljer som försäljningshantering är användbar för.

 • Håller köpare och säljare uppdaterade.
 • Underlättar uppföljning och stängning av försäljning.
 • Låter dig utvärdera säljteamet.
 • Utvärdera säljprocessen, upptäck flaskhalsar som hindrar säljprocessen.