Finansiellt kapital

Finansiellt kapital är summan av en persons tillgångar till marknadspriser. Den samlar ihop de pengar som sparats, det vill säga som inte har konsumerats av deras ägare, utan investeras i olika finansiella organisationer. Läggs till humankapitalet representerar det en persons totala rikedom.

Finansiellt kapital

Det är därför ett vanligt begrepp inom finansområdet, eftersom det omfattar de monetära summor som olika finansiella enheter ständigt arbetar med över hela världen.

Vi skulle syfta på det kapital som senare söker en inkomst, vinst eller ränta och därmed ökningen av själva kapitalet.

Vi skulle därför tala om olika begrepp som är gemensamma för alla, såsom aktier, obligationer, statsobligationer eller enkla insättningar av pengar på en bank.

Dess födelse och betydelse på senare tid (särskilt under det tjugonde och tjugoförsta århundradena) har varit en av grunderna för det kapitalistiska systemets funktion i den globala ekonomin.

När en speciell koncentration av kapital utvecklas kring banker och andra finansinstitutioner, sker en överföring av makt och ansvar till dessa områden för det politiska och socioekonomiska livet i de mest utvecklade länderna. Detta beror på att dessa organisationer har de pengar som de samlar in och använder dem för att finansiera företag och familjer på kort och lång sikt, vilket påverkar det ekonomiska och industriella livet i varje nation.

En av de viktigaste aspekterna av finansiellt kapital är begreppet tid, eftersom det när det täcker framtida inkomster är direkt relaterat till andra begrepp som inflation eller köpkraft. Detta observeras till exempel när man talar om en viss investering, som har ett startdatum för insättning och ett förfallodatum för att erhålla den resulterande inkomsten eller utdelningen.