Euro valuta

Eurovalutan är den eller den valuta som används i ett annat land än det där dess ursprung. Dess användning är en av grunderna för internationell handel och utländska investeringar i länder.

Euro valuta

I praktiken är skapandet av en eurovaluta enkelt, eftersom det helt enkelt uppstår genom att överföra vissa medel från ett nationalkonto i det landets valuta till en annan bank i ett främmande land.

Ett annat möjligt alternativ är att nämnda insättning skickas till ett annat kontor i samma ursprungsbank men som är i ett annat land.

Det vanligaste är att en Eurovaluta har karaktären eller värdet av de främsta och mest utbredda valutorna i världen, såsom US-dollar eller euro. Dessutom är de innehavare eller aktörer som verkar med denna typ av valuta personer, företag eller institutioner som under en viss tid är bosatta i ett annat land än det egna.

På så sätt är det möjligt att identifiera vilken typ av Eurovaluta som vi fokuserar på enligt dess valör, som alltid består av prefixet "euro" i början och sedan namnet på ursprungslandets valuta. Ett exempel skulle vara Eurodollar, om det finns en insättning värderad i dollar under kontroll av en spansk bank.

Det faktum att detta koncept har ordet "euro" i sitt namn beror på ursprunget till denna typ av behandling med valutor, eftersom detta fenomen ursprungligen ägde rum inom den europeiska ekonomiska sfären. Men för närvarande utvidgas denna definition till alla typer av världsvalutor var de än befinner sig.

I denna mening kan dessa bankinlåning värderade i en valuta från en annan del av världen betraktas som eurovaluta. Till exempel skulle vi tala om en insättning på ett visst belopp i euro i en bank i Mexiko.

Användbarheten av eurovalutan

Som har sagts tidigare kan dessa valutor användas för att utföra flera typer av ekonomisk operation, såsom investeringar i andra länder. En mycket vanlig form i den dagliga finansieringen är beviljande av lån i utländsk valuta. Av denna anledning är dess största relevans inom internationell handel, inom betalningsmetoderna för ekonomiska aktiviteter som utförs i världens alla hörn.

Eurovalutamarknaden är utrymmet för utbyte av medel värderade i utländsk valuta som verkar i olika territorier från deras ursprung. I praktiken är det en penningmarknad.