Besöksförbud

Besöksförbudet kan vara en påföljd eller en försiktighetsåtgärd som består i att förbjuda den som har begått en misshandel att närma sig offret.

Besöksförbud

Besöksförbudet regleras av brottsbalken. Det fastställs av en domare eller domstol och det blir han som bestämmer besöksförbudets varaktighet.

Det finns olika former av besöksförbud, det kan vara närmandeförbud eller bestå i att inte vistas på samma plats som offret eller dennes anhöriga.

Besöksförbudet är väsentligt och är avsett för brott av könsmässigt våld eller våld i hemmet, därför skyddar de vanligtvis följande fysiska personer:

 1. Makar eller person som du har en affekt relation med.
 2. Decendenter.
 3. Minderåriga som står under förmynderskap.

De har utsatts för brott mot livstid eller sexuella övergrepp.

Innehållet i besöksförbudet

Innehållet i besöksförbudet kan sammanfattas på följande sätt:

 1. Förbud att vistas på platser där offret eller familjen vistas eller att närma sig det.
 2. Förbud att bege sig till den plats där brottet begicks.
 3. Förbud mot att gå till offrets arbetsplats.
 4. Förbud mot att närma sig offret, hans anhöriga, var de än befinner sig.
 5. Förbud mot att kommunicera med offret eller deras familjemedlemmar på något sätt, skriftligt, muntligt eller visuellt.

Beställningskrav

De nödvändiga kraven för att upprätta ett besöksförbud är:

 1. Det är fastställt av en domare eller domstol,
 2. Offret ska ha anmält brottet.
 3. Det måste finnas tillräckliga bevis för att stödja besöksförbudet.
 4. Det bör förstås att offret eller hans familj befinner sig i en farlig situation om beslutet om besöksförbud inte fattas.

Brott mot besöksförbudet

I händelse av att angriparen bryter mot detta förbud måste en skillnad göras mellan två fall:

 1. Att angriparen ville träffa offret, kränkt genom att vilja ha besöksförbudet. I det här fallet kommer du att få straff.
 2. Att angriparen inte ville träffa offret, mötet var slumpmässigt. I det här fallet blir det inget straff.