Thyesat ekuivalente

Thyesat ekuivalente janë ato që shprehin të njëjtin numër, edhe nëse nuk ndajnë të njëjtin numërues dhe emërues.

Thyesat ekuivalente

Thyesat ekuivalente, me fjalë të tjera, janë ato në të cilat pjesëtimi i numëruesit me emëruesin marrim të njëjtin rezultat. Megjithatë, pavarësisht paraqitjes së të njëjtit rezultat, përbërësit e fraksioneve janë të ndryshëm.

Thyesat ekuivalente janë një nga llojet e thyesave, sipas marrëdhënies që kanë me njëra-tjetrën.

Për të gjetur thyesa ekuivalente, duke pasur një thyesë të caktuar, mund të pjesëtoni ose shumëzoni si numëruesin ashtu edhe emëruesin me të njëjtin numër.

Në këtë kuptim, duhet të kemi parasysh se çdo thyesë ka një numër të pafund të thyesave ekuivalente.

Gjithashtu, mbani mend se një thyesë është ndarja e një numri në pjesë të barabarta.

Kuptimi i thyesave ekuivalente

Për të kuptuar thyesat ekuivalente, le të imagjinojmë se kemi një tortë dhe e ndajmë në tre pjesë të barabarta, dhe më pas marrim një nga ato pjesë.

Tani, nëse e njëjta tortë do të ndahej në gjashtë pjesë të barabarta dhe do të merrte 2, do të merrnim të njëjtën sasi keku si në rastin e mëparshëm. Kjo sepse 1/3 dhe 2/6 janë ekuivalente.

Shembuj të thyesave ekuivalente

Disa shembuj të thyesave ekuivalente janë:

6/9 dhe 2/3 = 0,6667.

7/21 dhe 84/28 = 3.

12/60, 3/15 dhe 1/5 = 0,2.

Si të kuptojmë nëse dy thyesa janë ekuivalente?

Për të zbuluar nëse dy ose më shumë thyesa janë ekuivalente, mund të ndani emëruesin dhe numëruesin me të njëjtin numër. Kjo, derisa të kemi thyesa që janë të pakalueshme, pra ku numëruesi dhe emëruesi nuk kanë pjesëtues të përbashkët dhe që, për rrjedhojë, nuk mund të thjeshtohen.

Atëherë, nëse thyesat e pareduktueshme që rezultojnë janë të barabarta, thyesat janë ekuivalente.

Le të shohim një shembull:

A janë ekuivalente 48/108 dhe 32/72?

48/108 = 16/36 = 4/9 (Ne ndajmë me tre dhe më pas me katër secilin nga përbërësit).

32/72 = 4/9 (Ne i ndajmë të dy komponentët me 8).

Mund të konkludojmë, pra, se 48/108 dhe 32/72 janë thyesa ekuivalente.

Tani le të shohim një shembull tjetër. Nëse kemi 6/70 dhe 12/56.

6/14 = 3/7 (Ne i ndajmë të dy komponentët me dy).

12/56 = 3/14 (Ne i ndajmë të dy komponentët me katër).

Meqenëse 3/7 ≠ 3/14, 6/70 dhe 12/56 nuk janë ekuivalente.