Risi shkatërruese

Inovacioni përçarës është ai që prek një industri specifike duke shkaktuar ndryshime drastike dhe rrënjësore që bëjnë që produkte ose shërbime të caktuara të zhduken nga tregu.

Risi shkatërruese

Nga njëra anë, inovacioni shkatërrues mund të ndodhë kur një kompani hyn në një treg dhe fillon të gjenerojë zgjidhje të thjeshta dhe të drejtpërdrejta, por të cilat madje mund të zhvendosin kompanitë që ruajnë lidershipin në treg.

Mbi të gjitha, risitë mund të ndodhin në produkte, në procese ose njëkohësisht në produkte dhe procese. Prandaj, kompanitë që aplikojnë inovacione përçarëse po gjenerojnë ndryshime graduale në produktet dhe proceset e tyre.

Përveç kësaj, kjo po shkakton zhvendosjen e produkteve të liderëve të tregut, duke ndryshuar shijet dhe preferencat e konsumatorëve. Të cilët po ndryshojnë preferencat e tyre për produkte të reja.

Llojet e inovacionit shkatërrues

Llojet e inovacionit shkatërrues janë:

1. Risi shkatërruese e nivelit të ulët

Së pari, qasja e nivelit të ulët bazohet në kapjen e preferencës së klientëve më pak kërkues në një treg të caktuar. Kompania u prezanton atyre propozime për produkte të reja që janë më të lira dhe më cilësore.

Për më tepër, kjo mund të ndodhë kur ka produkte në atë treg që tejkalojnë pritjet e konsumatorëve më pak kërkues. Kjo i bën ata klientë potencialë për këto produkte të reja që janë më të lehta për t’u përdorur dhe më të lira.

2. Risi shkatërruese në tregje të reja

Së dyti, inovacioni në tregje të reja bëhet me qëllim të krijimit të tregjeve të reja, duke futur produkte që arrijnë të kënaqin nevojat e konsumatorëve në mënyrë superiore. Gjë që bën që disa nga produktet ose shërbimet e kompanive lider të zhvendosen plotësisht.

Nga kjo situatë mund të konsiderohet se po krijohet një treg i ri, sepse edhe pse po hyn në një treg që tashmë ekziston, kompanitë dhe produktet ekzistuese po zhvendosen. Konsumatorët fillojnë të përdorin mallra dhe shërbime që nuk i përdornin më parë.

Menjëherë, duke zhvendosur kompanitë dhe produktet kryesore, kompania e re merr atë pjesë të tregut. Kjo lejon që industria, tregu apo ekonomia në tërësi të transformohen plotësisht.

Llojet e inovacionit shkatërrues
Llojet e inovacionit shkatërrues

Aspekte të rëndësishme të inovacionit shkatërrues

Disa pika të rëndësishme të inovacionit shkatërrues që duhet të merren parasysh janë:

1. Lejoni të bëni gabime

Në fakt, për shkak se bëhet fjalë për t’i bërë gjërat në një mënyrë të re dhe të re, gabimet bëhen domosdoshmërisht.

2. Bie ndesh me të vendosurit

Sigurisht, për të pasur një kulturë inovacioni, stafi duhet të shkojë kundër normës dhe të kontribuojë me ide të reja dhe kreative.

3. Duhet të përcaktohet një qëllim

Sigurisht që duhet të përcaktohet një qëllim i qartë, sepse kur aplikojmë dhe përpiqemi të arrijmë diçka të re, sigurisht që mund të humbasim veriun. Prandaj, është e nevojshme të mbajmë një sy në qëllimin që duhet të arrijmë.

4. Gjeni mënyra të reja për t’i bërë gjërat

Në të njëjtën mënyrë, ju duhet të rrezikoni duke kërkuar rrugë të reja dhe të ndryshme për të bërë gjërat dhe të lini mënjanë të përditshmen dhe rutinën.

5. Duhet të ruhet ekuilibri

Përveç kësaj, inovacioni duhet të sillet rreth tre pikave themelore që janë inovacioni i biznesit, transformimi dhe rritja; por duke mbajtur ekuilibrin.

  • Inovacion nga qendra e biznesit: Ndihmon për të kontrolluar nëse biznesi tashmë është shfrytëzuar plotësisht.
  • Inovacioni transformues: Udhëzon ku dëshironi të shkoni, duke ndjekur tendencat aktuale të tregut.
  • Risi në rritje: na bën të kuptojmë se procesi i transformimit duhet të jetë gradual, por i sigurt.

Sektorët më së shumti dhe më pak të prekur nga inovacioni përçarës

Rrjedhimisht, inovacioni mund të ndikojë në shumë sektorë, por disa janë më të prekur se të tjerët. Disa shembuj të sektorëve më të prekur që mund të përmenden janë sektori i teknologjisë, industria e automobilave, nanoteknologjia dhe sektori i energjisë.

Megjithatë, ka sektorë të tjerë në të cilët inovacioni përçarës ka më pak ndikim si bujqësia, industria ushqimore, sektori i ndërtimit dhe lëndët e para.

Shembuj të inovacionit shkatërrues

Disa nga shembujt më të spikatur të inovacionit shkatërrues janë:

  • Celular kundrejt telefonave fiks.
  • Fotografi dixhitale kundrejt filmit fotografik ose fotografisë me rrotulla.
  • Komunikimi përmes internetit në krahasim me komunikimin tradicional.
Shembuj të inovacionit përçarës
Shembuj të inovacionit shkatërrues

Së fundi, mund të pohojmë se inovacioni shkatërrues do të ndodhë sa herë që teknologjitë e reja, idetë e biznesit dhe produktet në përgjithësi dalin në treg që tejkalojnë atë që ekziston tashmë në treg, për t’i zhvendosur përfundimisht ato.