Publicitet subkoshiencë

Reklamimi subliminal është përdorimi i mesazheve subkoshiencë dhe të pandërgjegjshme në hapësirat reklamuese, qëllimi kryesor i të cilave është krijimi i stimujve dhe ndikimeve në publik pa dijeninë e tyre të drejtpërdrejtë.

Publicitet subkoshiencë

Me anë të praktikave të tilla reklamuese, marrësi nuk është i vetëdijshëm se informacioni për një mall ose shërbim të caktuar po i transferohet atij me anë të mesazheve nënkuptimore. Në këtë mënyrë, ju po merrni detaje ose karakteristika për një produkt jashtë njohurive tuaja për të formuar ose ndikuar fuqinë tuaj vendimmarrëse si individ, nëpërmjet preferencave të konsumatorëve.

Kritika në fund

Përdorimi i këtij lloji të teknikave të marketingut në nivel subkoshiencë dhe të pavetëdijshëm është diskutuar dhe kritikuar intensivisht që nga lindja dhe zgjerimi i tij në vitet 1960, kryesisht për sa i përket efektivitetit dhe dobisë së këtyre ndikimeve dhe përkthimit të tyre të mëvonshëm në shitje.

Kjo lloj praktike është e zakonshme në rastet e reklamimit të pijeve joalkoolike, pijeve alkoolike apo markave të duhanit, duke u përpjekur të lidhin subkoshiencën e konsumit të këtyre produkteve me idenë e suksesit dhe triumfit. Për këtë, është e zakonshme të gjesh sugjerime që lidhen me lloje të ndryshme temash, përfshirë ato seksuale.

Si bëhet reklamimi subkoshiencës?

Në përgjithësi, reklamimi subkoshiencë përdoret me anë të mesazheve audiovizuale (të fiksuara si imazhe në revista ose postera ose që lëvizin nëpër korniza) të emetuara nën pragun e perceptimit të ndërgjegjshëm. Kjo do të thotë se ato arrijnë në trurin e njeriut, por në mënyrë të pavetëdijshme për njerëzit. Informacioni depozitohet në kokën e tyre që të mos e marrin vesh drejtpërdrejt. Objektivi është që ky informacion të shtyjë dëshirën e konsumatorëve drejt një produkti të caktuar, duke krijuar një nevojë për të dhe duke ndikuar në sjelljen e tyre si blerës.

Me ndihmën e aftësisë perceptuese të syrit të njeriut dhe trurit (që funksionojnë ndryshe), me ndihmën e sugjerimit transmetohen mesazhe subkoshiencë që nxisin ndjesi apo ide si ankthi, uria, paniku apo etja.

Në përdorimin e reklamave subkoshiente, ai përndiqet dhe dënohet si rregull i përgjithshëm nga autoritetet. Pavarësisht kësaj, efektiviteti i tij vihet vazhdimisht në pikëpyetje dhe dobia e tij ndonjëherë konsiderohet edhe një mit në botën e marketingut.