port i lirë

Një port i lirë në ekonomi është një vend që menaxhon hyrjen dhe daljen e mallrave dhe njerëzve nën kontroll më pak të rreptë rregullator. Kjo, krahasuar me terminalet e tjera detare ose ajrore në të njëjtin vend ku jeni.

port i lirë

Domethënë, në një port të lirë (i quajtur edhe port i lirë) lehtësohet shkëmbimi dhe transporti i mallrave dhe shërbimeve. Kështu, krijohet një kuadër ligjor i veçantë ku, ndër masat e tjera, vendosen taksa më të ulëta mbi importet në territorin e përmendur.

Këto janë zakonisht hapësira në të cilat ka vend për një numër të madh të operacioneve ekonomike. Këto variojnë nga magazinimi deri te shpërndarja e mallrave.

Përhapja e kësaj lloj zone filloi në gjysmën e parë të shekullit të 20-të, midis Luftës I dhe II Botërore. Nga ana tjetër, fenomeni ka ndodhur veçanërisht në portet e vendeve evropiane.

Faktorë të ndryshëm kanë kontribuar në shumëzimin e këtyre terminaleve speciale. Ne i referohemi, për shembull, zhvillimit të biznesit dhe përmirësimit të komunikimit dhe transportit. Përveç kësaj, ekziston një dëshirë e kompanive në mbarë botën për t’u hapur ndaj eksportit dhe importit.

Karakteristikat e dukshme të një porti të lirë

Karakteristikat kryesore të një porti të lirë janë si më poshtë:

  • Rregullorja përcakton një sërë avantazhesh tatimore për produkte të caktuara apo pjesëmarrës tregtarë, madje në disa raste arrin edhe eliminimin e tarifave.
  • Krijimi i tij mund të jetë një formë inkurajimi nga një qeveri e caktuar. Në këtë mënyrë, ajo kërkon të tërheqë një vëllim më të madh të tregtisë në një zonë të caktuar gjeografike. Kështu, ndiqet zhvillimi për popullsinë dhe krijimi i vendeve të punës në port dhe rrethinat e tij.
  • Një mori kompanish dhe organesh rregullatore konvergojnë. Për këtë arsye, është e nevojshme të gëzoni një sipërfaqe të madhe toke dhe mundësi për transferimin dhe ruajtjen e mallrave.
  • Ata shpesh kanë tarifa doganore të diferencuara (siç e përmendëm më lart).
  • Këto janë zona të mbyllura dhe të kontrolluara nga autoritetet përmes kontrolleve të rrepta të aksesit.

Shembull porti falas

Në përgjithësi, aeroportet ndërkombëtare hyjnë në kategorinë e portit të lirë. Kjo, sepse ato zakonisht kanë një hapësirë ​​ku mund të kryhen transaksione pa taksa. Në mënyrë të ngjashme, portet e mëdha detare janë shpesh në këtë klasifikim.

Në Spanjë, për shembull, porti i Barcelonës ka një rëndësi të veçantë historike si një port i lirë ose i lirë. Kjo gjendje është mbajtur edhe që nga shekulli i kaluar, dhe shumë përpara trendit të globalizimit që ka përjetuar bota që atëherë.