Masa e trashëgimisë

Një masë aktivesh është një grupim elementesh ekonomike dhe financiare homogjene. Domethënë një grup mallrash, të drejtash ose detyrimesh që kanë karakteristika të ngjashme, nga … Read more

Marksizëm-Leninizëm

Marksizëm-leninizmi është lloji i komunizmit që rezulton nga rishikimi i Leninit të postulateve të mendimit marksist. Kështu, ajo formësoi identitetin ideologjik të Bashkimit Sovjetik gjatë … Read more

Marksizmi humanist

Marksizmi humanist është një degë e mendimit – një rrymë mendimi – marksiste. Kështu, fokusohet në leximin e shkrimeve të para të Marksit, ku ekspozohet … Read more

marksizmin

Marksizmi është tërësia e doktrinave që rrjedhin nga puna e Karl Marksit, një filozofi dhe gazetari gjerman, dhe partneri i tij Friedrich Engels, të cilët … Read more

Martingale

Martingale është një strategji investimi që konsiston në bast mbi humbjen totale me synimin për ta rikuperuar atë. Me aplikimin e martingales, sa herë që … Read more

Martin de Azpilcueta

Martín de Azpilcueta ishte një teolog dhe kanonist i njohur spanjoll, i cili gjithashtu iu përkushtua studimit të ekonomisë dhe ligjit. Ai lindi në agimin … Read more

Marketingu vizual

Marketingu vizual është një strategji që përdor elemente vizuale, imazhe ose video, për të komunikuar diçka specifike në lidhje me një kompani ose markë në … Read more

Marketing viral

Marketingu viral është një mjet marketingu i lirë për kompaninë, pasi konsumatori është përgjegjës për përhapjen e shpejtë të mesazhit. Që të jetë marketing viral, … Read more

Marketingu i gjelbër

Marketingu i gjelbër është trajtimi që kompanitë i bëjnë mjedisit, duke e përfshirë atë si një nga vlerat e tyre në mënyrë të tillë që … Read more

Marketingu transaksional

Marketingu transaksional është një disiplinë e bazuar në strategji tregtare që synojnë të kënaqin konsumatorët dhe të arrijnë objektivat e një biznesi përmes një sistemi … Read more

Marketingu tradicional

Marketingu tradicional është ajo disiplinë e bazuar në strategji tregtare që fokusojnë veprimin e tyre në shitjet e momentit, duke fokusuar objektivin e tyre në … Read more

Marketingu i mediave sociale

Marketingu i mediave sociale është një disiplinë që përpiqet të rrisë trafikun në një faqe interneti dhe të pozicionohet në rrjetet sociale si një markë … Read more