Oferta

Një ofertë është një shumë e caktuar parash që një individ është i gatshëm të ofrojë për blerjen e një malli ose shërbimi të caktuar.

Oferta

Mjedisi në të cilin zakonisht zhvillohet ofertimi është ai i ankandeve të aseteve ose ofertave publike. Kështu, blerësit e interesuar duhet të vlerësojnë nëse janë të gatshëm të paguajnë një çmim më të lartë se konkurrentët e tyre për të përfunduar transaksionin.

Në tregje të caktuara, veçanërisht në tregun e letrave me vlerë, termi i ofertës zbatohet gjithashtu për nivelet e normave të interesit në të cilat blerja është tërheqëse dhe, për rrjedhojë, një pretendues ose blerës do të ishte i interesuar të merrte një aksion, një vlerë, një opsion, etj.

Siç është logjike, me rritjen e nivelit të ofertave në barazim ose ankand, çmimi i produktit të ankanduar rritet njëkohësisht. Me fjalë të tjera, një ofertë në shumicën e rasteve supozon një mbiçmim të vazhdueshëm, veçanërisht në rastet e mallrave ose shërbimeve të pakta ose shumë tërheqëse.

Aplikime të tjera të afatit të ofertimit

Duke u kthyer në tregun e letrave me vlerë, është e zakonshme të quhen variacionet minimale të lejuara që çmimet e tyre në termat e kontratave të së ardhmes quhen ofertë.

Zakonisht paraqitet koncepti i ofertës minimale, kjo është shuma që kërkohet si minimum kur hyni në një ankand. Me fjalë të tjera, është një çmim që në asnjë rast nuk do të jetë më i ulët në momentin e shitjes.

Përndryshe, ekziston edhe koncepti i ofertës maksimale, duke vendosur çmimin maksimal që mund të arrijë malli ose shërbimi. Normalisht, ky lloj kufizimesh vendosen nga organizatat ose institucionet publike dhe kontrolli i tregut.

Evolucioni i ofertave në botën dixhitale

Me avancimin e teknologjive të reja dhe globalizimin e përjetuar në dekadat e fundit, tregjet janë transformuar drejt dixhitalit. Në këtë mënyrë janë shfaqur media të reja për tregjet botërore, si në nivel burse ashtu edhe në të gjitha llojet e ankandeve.

Në ditët e sotme, është më e lehtë për individët dhe kompanitë që të aksesojnë një numër më të madh ofertash në kohë reale dhe nga kudo në botë. Ebay është një shembull i përsosur për këtë.