monedhë euro

Monedha euro është ajo monedhë ose monedhë që përdoret në një vend tjetër nga ai i origjinës. Përdorimi i tij është një nga bazat e tregtisë ndërkombëtare dhe investimeve të huaja të vendeve.

monedhë euro

Në praktikë, krijimi i një euromonedhe është i thjeshtë, pasi lind thjesht duke transferuar fonde të caktuara nga një llogari kombëtare në monedhën e atij vendi në një bankë tjetër të vendosur në një vend të huaj.

Një alternativë tjetër e mundshme është që depozita të dërgohet në një zyrë tjetër të së njëjtës bankë të origjinës, por që ndodhet në një vend tjetër.

Më e zakonshme është që një euromonedhë ka një natyrë ose vlerë të monedhave kryesore dhe më të përhapura në botë, si dollari amerikan ose euro. Gjithashtu, mbajtësit ose aktorët që operojnë me këtë lloj monedhe janë individë, kompani ose institucione që për një periudhë të caktuar kohore banojnë në një vend të ndryshëm nga vendi i tyre.

Në këtë mënyrë mund të identifikohet veçanërisht lloji i euromonedhës që po fokusohemi sipas emërtimit të saj, e cila përbëhet gjithmonë nga parashtesa “euro” në fillim dhe më pas emri i monedhës së vendit të origjinës. Një shembull do të ishte Eurodollar, nëse ka një depozitë të vlerësuar në dollarë nën kontrollin e një banke spanjolle.

Fakti që ky koncept ka fjalën “euro” në emër të tij vjen për shkak të origjinës së këtij lloj trajtimi me monedha, pasi fillimisht ky fenomen ndodhte brenda sferës ekonomike europiane. Megjithatë, aktualisht ky përkufizim është shtrirë në të gjitha llojet e monedhave botërore kudo që ato ndodhen.

Në këtë kuptim, depozitat bankare të vlerësuara në një monedhë nga një pjesë tjetër e botës mund të konsiderohen si eurovaluta. Për shembull, do të flisnim për një depozitë të një shume të caktuar eurosh në një bankë të vendosur në Meksikë.

Dobia e euromonedhes

Siç është thënë më parë, këto monedha mund të përdoren për të kryer lloje të shumta të operacioneve ekonomike, siç janë investimet në vende të tjera. Një formë shumë e zakonshme në financat e përditshme është dhënia e kredive në valutë të huaj. Për këtë arsye, rëndësia e saj më e madhe është në tregtinë ndërkombëtare, në mënyrat e pagesës së aktiviteteve ekonomike që kryhen në të gjitha anët e botës.

Tregu i eurovalutave është hapësira për shkëmbimin e fondeve të vlerësuara në valuta të huaja që operojnë në territore të ndryshme nga origjina e tyre. Në praktikë është një treg parash.