Mekanizmi i Vetëm Rezolucioni

Mekanizmi i Vetëm Rezolucioni

Mur

Mekanizmi i Vetëm i Rezolucionit është organi evropian i unionit bankar i ngarkuar për rikuperimin dhe zgjidhjen e problemeve bankare në nivel evropian ose kombëtar. Për sa kohë që rrjedh nga qëndrueshmëria e institucioneve.

Ky organ është i varur nga Komisioni Evropian dhe i miratuar nga Banka Qendrore Evropiane dhe organe të tjera mbikombëtare. MUR lindi në verën e vitit 2014, në vapën e dyshimeve për sistemin bankar europian.

Ai përcakton kriteret, sistemet dhe veprimet që duhen ndërmarrë për rikuperimin, shpëtimin dhe zbatimin e programeve që ofrojnë qëndrueshmëri për bankat evropiane. Ndryshe nga Mekanizmi Mbikëqyrës Evropian, i cili siguron sjelljen dhe gjendjen e mirë të bankave, SRM-ja kërkon të jetë krahu zbatues i masave të duhura pasi bankat të kenë probleme.

Përbërja dhe funksionimi i SRM

Mekanizmi i Vetëm i Rezolucionit ndahet në dy nën-elemente:

  • Bordi i Vetëm i Rezolutës : Përbëhet nga vende të ndryshme anëtare të Bashkimit Monetar Evropian sipas peshës së tyre dhe synon ruajtjen e stabilitetit të institucioneve bankare dhe vazhdimësinë e shërbimeve bankare në rast krize. Krahas përcaktimit të formës së likuidimit të bankave në rast problemesh. Për aq kohë sa, pa rezultuar në një kosto për tatimpaguesit. Gjithashtu, duke mos e ndikuar atë në ekonominë dhe strukturën financiare të vendeve.
  • Fondi i Vetëm i Rezolucionit : Këto janë burimet financiare të përbëra nga shtetet pjesëmarrëse. Fondet që mund të përdoren për zgjidhjen dhe ndihmë për subjektet në vështirësi.

Objektivat e Mekanizmit të Vetëm Rezolucioni

MUR u krijua me idenë për të lehtësuar llogaritë publike të shteteve duke korrigjuar problemet në sistemet e tyre bankare. Në këtë mënyrë, duke i ndarë në një fond solidariteti, mes të gjitha shteteve, 1% të depozitave të të gjitha bankave evropiane.

Në këtë mënyrë, u krijua edhe një strategji e përbashkët në të gjithë Evropën për mënyrën e funksionimit në rast të ndihmave të bankave dhe likuidimit të tyre. Kështu, duke parandaluar një efekt domino midis bankave në Eurozonë.

Histori e shkurtër e liberalizmit

  • Këshilli Evropian
  • Regjimet historike të shkëmbimit në Meksikë
  • Kriza bankare