Matrica e pozicionimit

Matrica e pozicionimit

Matrica e Mckinsey

Matrica e pozicionimit është një mjet themelor për të zhvilluar strategji për një markë.

Matrica e pozicionimit është një nga mjetet më të rëndësishme për suksesin e kompanisë kur bëhet fjalë për shitjen e produktit ose shërbimit të saj.

Çdo strategji që synon të arrijë sukses duhet të pajiset me informacion për vendimmarrje të bazuar në disa parametra (përparësia konkurruese, shkalla e atraktivitetit të sektorit, fuqia financiare dhe stabiliteti i mjedisit). Në këtë mënyrë, formohet një matricë me të cilën kompania ose kompania mund të planifikojë objektivin e saj.

Si të përcaktoni strategjinë e një kompanie

Duke marrë parasysh këtë bazë ose model që duhet ndjekur, shfaqen katër opsione që mund të përcaktojnë strategjinë që do të marrë kompania:

  • Agresiv: Qëllimi i tij është të përmirësojë pozicionin ose imazhin e kompanisë.
  • Mbrojtëse: Ruajtja e statusit të arritur është detyra kryesore.
  • Konservatore: Ngjashëm me atë të mëparshme, strategjia është ruajtja e pjesës së tregut të fituar duke përfituar nga tërheqja që kompania ka në treg.
  • Konkurruese: Pavarësisht mangësive, ky veprim synon të ruajë dhe madje të rrisë pozicionin e tij konkurrues.

Larg standardizimit, matrica e pozicionimit ofron një analizë më të gjerë dhe më të sofistikuar të tregut të punës, pasi mbulon katër dimensione. Por, përkundrazi, ai jep një vizion të pjesshëm të kompanisë duke vlerësuar vetëm aftësinë paguese të saj financiare dhe nuk vlerëson se si janë të ndërlidhura fushat e tjera të kompanisë për të hartuar strategjinë e saj të marketingut.

Matrica BCG

Një opsion i mirë është të merret si model matrica BCG. Zhvilluar nga Boston Consulting Group në vitet 1970, ai propozon një analizë strategjike që kompania ose marka duhet të miratojë bazuar në dy faktorë: normën e rritjes së tregut dhe pjesën e tregut.

Matrica BCG
Matrica BCG

Ndihmon shumë në marrjen e vendimeve dhe fokusimin në planin e marketingut që duhet ndjekur. Për shembull, na tregon se në cilat fusha biznesi mund të investoni dhe në cilat nuk rekomandohet. Matrica e Mckinsey është një tjetër nga standardet se çfarë lloji të strategjive më të përshtatshme të marketingut konkurrues duhet të marrim. Analizoni fushat e biznesit që kanë fuqitë më të mëdha për të investuar në to në mënyrë që të rriteni dhe të merrni përfitime.

Matrica e McKinsey
Matrica e McKinsey

Ai gjithashtu ekspozon ata sektorë të tjerë më të dobët dhe ku nuk këshillohet të drejtohen përpjekjet. Në këtë sfond, rekomandohet diversifikimi dhe prioritizimi i investimeve në produkte të ndryshme bazuar në përfitimin e tyre. Është një matricë shumë vizuale që e ndihmon shumë kompaninë ose kompaninë të shesë produktin ose shërbimin e saj. Hap rrugën

Histori e shkurtër e liberalizmit

  • Menaxhimi i procesit
  • Kerkim tregu
  • Regjimet historike të shkëmbimit në Meksikë