Logo

Logoja është një simbol që përdoret për të përfaqësuar një institucion, markë, person ose shoqëri. Karakterizohet nga përbërja e imazheve, simboleve dhe/ose shkronjave.

Logo

Rreth vitit 1800, logot e para filluan të shfaqen. Këto ishin simbole dhe ngjyra shumë rudimentare, por ato synonin të shërbenin si një identifikues midis pronarëve dhe të tërhiqnin më shumë vëmendjen e blerësve fillestarë. Më pas, logot janë përshtatur në kohë të ndryshme, duke u bërë referencë për identifikimin nga kompanitë që përfaqësojnë.

Karakteristikat e logos

Logoja ka për qëllim të jetë një paraqitje grafike e një kompanie. Përdoret për të publikuar dhe identifikuar kompaninë ose institucionin për një periudhë të gjatë kohore, në mënyrë të tillë që marrësit të lidhin produktet ose shërbimet e ofruara prej saj me atë kompani. Nëse e arrijnë këtë do ta kenë më të lehtë të qëndrojnë në mendjen e publikut për të lehtësuar shitjet e tyre.

Kompanitë komunikojnë dhe dallojnë produktet ose shërbimet e tyre nëpërmjet logove; dhënien e përfitimeve si për ata që janë përgjegjës ashtu edhe për konsumatorët. Të parëve ju po i jepni vlerë të shtuar produkteve dhe shërbimeve tuaja, ndërsa të dytit ju tregoni cilësi ose vlerë.

Karakteristikat e një logoje

Që një logo të jetë e suksesshme duhet të jetë:

 • E thjeshtë: Një logo duhet të jetë e lehtë për t’u mbajtur mend. Këshillohet të shmangni gradientët dhe të përdorni një tipologji lehtësisht të dallueshme dhe maksimumi dy ose tre ngjyra.
 • E adaptueshme: me ardhjen e teknologjive të reja është e rëndësishme që një logo të përshtatet me çdo medium. Duhet të përshtatet në çdo madhësi dhe më pas të transferohet në mbështetjen që kërkohet.
 • I lexueshëm: Një nga karakteristikat që duhet marrë parasysh është se mund të lexohet pa probleme. Lexueshmëria është thelbësore. Kur shkronjat zëvendësohen ose inkorporohen gradientët, kjo duhet të bëhet në një mënyrë në përputhje me logon që është krijuar për markën.
 • I përjetshëm: Kjo veçori është e një rëndësie të madhe sepse moda ndryshon vazhdimisht. Prandaj, të kesh një logo që mbetet në kohë dhe në kujtesën e publikut është shumë e rëndësishme.
 • Origjinali: Logoja duhet të jetë unike dhe origjinale si kompania që përfaqëson. Ju duhet të hetoni logot e tregut të cilit i përket firma për të bërë një ndryshim.

Shembuj të logove të suksesit

Disa shembuj të logove të suksesit janë:

 1. Google: Plotëson të gjithë parametrat e mëparshëm. Është një logo lehtësisht e dallueshme, e thjeshtë dhe e përjetshme.
 2. Coca-Cola: Edhe pse ka evoluar, ajo ruan thelbin dhe dizajnin e saj. Ajo ka mbetur praktikisht e njëjtë që nga origjina e saj në 1886.
 3. Carrefour: Kjo logo është bashkimi i një fjale franceze dhe një simboli lehtësisht i dallueshëm nga përdoruesit.

Përparësitë e të pasurit një logo

Ndër avantazhet e të pasurit një logo janë:

 • Është një pjesë prioritare e identitetit korporativ të kompanisë.
 • Përcakton dallimet midis kompanive në të njëjtin sektor.
 • Ai i lejon klientët dhe përdoruesit të familjarizohen me të për ta mbajtur atë në mendje.
 • Mund të bëhet një garanci e cilësisë me kalimin e kohës. Nëse kompania rritet dhe njihet, logoja do të pozicionohet në treg ndaj konkurrentëve të saj.