Logjistika e shpërndarjes

Logjistika e shpërndarjes është përgjegjëse për menaxhimin e të gjithë fazës që shkon nga përfundimi i produktit deri në arritjen e marrësit të tij.

Logjistika e shpërndarjes

Në thelb, logjistika e shpërndarjes kryen procesin e nevojshëm që bën të mundur që produkti përfundimtar të arrijë në destinacionin e tij. Destinacioni mund të jetë një kompani tjetër, një dyqan ose konsumatori përfundimtar.

Është e zakonshme të kufizohet koncepti i logjistikës së shpërndarjes në transport. Ndërsa është e vërtetë se është një pjesë themelore e shpërndarjes, nuk është e vetmja. Për më tepër, madje është e zakonshme të ngatërrohet koncepti i logjistikës së shpërndarjes me atë të logjistikës. Ndonjëherë termi logjistikë referohet sikur të ishte vetëm pjesa e shpërndarjes. Shpërndarja është një pjesë e së tërës.

Funksionet e logjistikës së shpërndarjes

Në varësi të marrësit përfundimtar të kësaj faze, logjistika do të ketë karakteristika të ndryshme. Sidoqoftë, në përgjithësi, logjistika e shpërndarjes kryen funksionet e mëposhtme:

Lloji dhe madhësia e paketimit

Në logjistikën e furnizimit, është kompania jonë ajo që merr mallra nga furnitorët. Në këtë mënyrë ne kërkojmë një sërë kërkesash si kosto, afat dhe cilësi.

Tani, në fazën e shpërndarjes, ne bëhemi furnizues për klientët tanë. Prandaj, ka kuptim të marrim parasysh gjithçka që ata do të kërkojnë prej nesh. Në këtë linjë, një nga kërkesat do të jetë që të mbërrijë në gjendje të mirë. Për këtë, është thelbësore që lloji i paketimit dhe madhësia të jenë të përshtatshme për produktin.

Megjithëse madhësia e një vidhe dhe një unaze janë të ngjashme, mund të imagjinojmë se nuk ka kuptim t’i paketojmë ato në të njëjtën mënyrë. Çdo produkt kërkon nevoja të ndryshme.

Automjetet me të cilat transportohet

Në lidhje me paketimin dhe karakteristikat e tij, duhet të mendojmë për llojin e mjeteve që do të transportojnë mallin. Nga njëra anë, studioni shpejtësinë, shkathtësinë dhe madhësinë e transportit. Dhe, nga ana tjetër, shikoni karakteristikat specifike të secilit.

Në këtë kuptim, duhen përmendur dy shembuj. Në të parën, supozoni se do të transportojmë akullore. Ne nuk mund t’i marrim me asnjë automjet, automjeti duhet të integrojë një dhomë të ftohtë. Në shembullin e dytë, supozoni se bëhet fjalë për veshje. Kompania jonë është shumë e madhe dhe ne i mbajmë rrobat tona në një kamion të madh. Megjithatë, kamioni i madh nuk do t’ju çojë direkt në dyqan. Ato rroba do t’i çojnë në një anije dhe prej andej do të transportohen me një lloj tjetër mjeti.

Njohja e aspekteve të këtij lloji e bën logjistikën e shpërndarjes shumë të nevojshme. Janë detaje që duken të qarta, por duhet të organizohen dhe menaxhohen siç duhet.

Zonat në të cilat shpërndahet

Është me rëndësi jetike të kuptojmë se në varësi të zonave në të cilat shpërndahet, do të duhet të marrim parasysh kostot e tjera. Supozoni se shpërndajmë jashtë kombit tonë: a ka tarifa? Nëse ekzistojnë, cilat janë kostot e tyre dhe a ka ndonjë mundësi për t’i ulur ato?

Përveç kësaj pyetjeje, e cila është një ndër të shumtat, ka edhe shumë të tjera. Një detaj i rëndësishëm është siguria. Ka vende në të cilat transportimi i bizhuterive mbart shumë më pak rrezik sesa në të tjerat, ku probabiliteti i grabitjes është shumë më i lartë.

Ne duhet ta parandalojmë këtë për të shmangur kostot në këtë drejtim.

Logjistika e shpërndarjes përfshin shumë çështje të tjera. Por, gjithsesi, duhet të jetë e qartë se tre funksionet e përmendura janë të lidhura me njëra-tjetrën. Vendimet e marra në njërën do të merren parasysh në të tjerat.