Komunikim verbal

Komunikimi verbal është ai në të cilin përdoren fjalët. Mesazhi që transmetohet artikulohet dhe shprehet nëpërmjet komunikimit me gojë ose me shkrim.

Komunikim verbal

Komunikimi verbal lind nga nevoja për të komunikuar. Paraardhësit tanë kishin nevojë të krijonin kode komunikimi kur ishin zhytur në betejën për mbijetesë.

Në atë kohë, manifestimet e komunikimit bazoheshin në gjeste, britma, mimika, të cilat pak nga pak po përbënin lloje të tjera gjuhësore.

Si rezultat i kësaj filloi të shfaqej gjuha verbale, si dhe manifestimet si piktura për të komunikuar përmes këtyre metodave.

Gjuha gojore fillon të jetë e pranishme kur njeriu evoluon nga kohërat parahistorike.

Llojet e komunikimit verbal

Ka dy lloje:

 • Komunikimi me shkrim : Fjalët përdoren nëpërmjet përdorimit të shkrimit, nëpërmjet paraqitjes së shenjave në letër.
 • Komunikimi gojor : Në këtë rast, ky lloj komunikimi manifestohet përmes fjalëve të folura.

Karakteristikat e komunikimit verbal

Këto janë ato kryesore:

 • Mesazhet gojore janë kalimtare, ndryshe nga komunikimi me shkrim. Ato harrohen më parë dhe nuk mbeten të njëjta me kalimin e kohës.
 • Është spontan, pasi mund të lindë nga një bisedë mes dy bashkëbiseduesve, pa pasur asgjë të paramenduar.
 • Ekziston një ndërveprim midis individëve që bëjnë një bisedë.
 • Është i menjëhershëm në kohë.
 • Në këtë proces përdoret kanali i veshit.
 • Mund të ketë ndryshime në varësi të kontekstit kulturor.
 • Ju mund të përdorni lëvizje dhe gjeste që lidhen me fjalët që zbulohen.

Shembuj të komunikimit verbal

Këto janë disa shembuj të komunikimit verbal, duke iu referuar dy llojeve të tij, komunikimit me gojë dhe me shkrim:

 • Nje bisede.
 • Një email.
 • Një telefonatë.
 • Një bilbil.
 • Një libër dixhital, ose në format letre.
 • Shkrimi i një letre.
 • Një britmë.

Dallimet midis komunikimit verbal dhe joverbal

Këto janë dallimet:

 • Komunikimi verbal shprehet me fjalë, ose me shkrim. Në mënyrë të tillë që të përdoret gjuha e shkruar ose gojore që të mund të realizohet.
 • Komunikimi joverbal është ai që realizohet pa përdorur asnjë lloj fjale të shkruar apo gojore, por përdoren gjeste, tinguj apo edhe imazhe, por çdo gjë që ka të bëjë me komunikimin verbal është e përjashtuar.