Eurogrupi

Eurogrupi është takimi i ministrave të ekonomisë dhe financave të Bashkimit Evropian. Objektivi i tij është të koordinojë politikat ekonomike të shteteve anëtare dhe të analizojë të gjitha çështjet që lidhen me euron.

Eurogrupi

Në takimet e Eurogrupit marrin pjesë edhe Komisioneri për Çështjet Ekonomike dhe Presidenti i Bankës Qendrore Evropiane. Në këtë forum do të mbikëqyren politikat ekonomike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, pa harruar gjithçka që ka të bëjë me euron dhe politikën buxhetore.

Funksionet e Eurogrupit

Si organ ekonomik i Bashkimit Evropian, Eurogrupi do të ketë këto kompetenca:

  • Vlerësoni situatën ekonomike në zonën e euros dhe analizoni të ardhmen e ekonomisë evropiane.
  • Mbikëqyrë politikën buxhetore të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
  • Studioni zgjerimin e mundshëm të eurozonës, pra vlerësoni zgjerimin e numrit të vendeve që përdorin euron si monedhën e tyre zyrtare.
  • Krijoni dhe diskutoni kushtet për ato vende të eurozonës që kanë nevojë për ndihmë financiare.
  • Puna për të arritur stabilitetin e euros.
  • Studimi i situatës makroekonomike të vendeve që janë pjesë e eurozonës.
  • Analiza dhe debati i reformave ekonomike që do të kryejnë shtetet e Bashkimit Evropian.

Si funksionon Eurogrupi

Eurogrupi duhet të mblidhet të paktën një herë në muaj për të diskutuar çështjet ekonomike dhe monetare të Bashkimit Evropian. Këto takime janë të natyrës joformale dhe temat e diskutuara në takime do të jenë konfidenciale.

Të pranishmit duhet të përfshijnë Ministrat e Ekonomisë dhe Financave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Presidentin e Eurogrupit, Komisionerin për Çështjet Ekonomike dhe Presidentin e Bankës Qendrore Evropiane. Nga ana tjetër, në këtë mbledhje mund të ndërhyjë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kur diskutohen çështje ekonomike në të cilat ai është i përfshirë.

Pas përfundimit të takimit, presidenti i Eurogrupit raporton rezultatin përmes një konference për shtyp, megjithëse ekziston edhe mundësia e paraqitjes së një deklarate me shkrim.