Euratom

Euratom është një organ publik evropian, i cili është përgjegjës për koordinimin e programeve kërkimore mbi energjinë bërthamore.

Euratom

Duke u ndalur veçanërisht në energjinë bërthamore, Euratom ngre strategji të ndryshme për shfrytëzimin e energjisë dhe kërkimin mbi burimet e energjisë të kësaj natyre.

Kjo organizatë evropiane ka për qëllim menaxhimin dhe mbështetjen ligjore të veprimeve energjetike në Evropë. Megjithatë, që në fillimet e tij, ajo është drejtuar veçanërisht në fushën e energjive të parinovueshme.

Për sa i përket rëndësisë kontinentale, Euratom ishte një nga përparimet më të shquara që ka ndodhur që nga Traktatet e Romës.

Në këtë kuptim, krijimi i CECA-s mund të identifikohet si një paraardhës i qartë.

Origjina, historia dhe rëndësia e Euratom

Edhe pse nuk varet drejtpërdrejt nga Bashkimi Evropian, ai ka të njëjtët anëtarë dhe qeveriset nga të njëjtat institucione si BE-ja.

E themeluar përmes shpalljes së një traktati në vitin 1957, Komuniteti Evropian i Energjisë Atomike kontribuoi në promovimin e marrëdhënieve midis territoreve të ndryshme evropiane.

Së bashku me krijimin e organizatave të tjera plurinacionale të ngjashme dhe bashkëkohore, lindja e Euratom përfaqësonte kohezionin e strategjive bërthamore në vendet e Kontinentit të Vjetër.

Së bashku me konsolidimin progresiv të Bashkimit Evropian, ai institucionalisht mbyti paqëndrueshmërinë socio-politike që ekzistonte në mes të Luftës së Ftohtë.

Përgjegjësia institucionale e Euratom

Karakteristikat kryesore të kësaj organizate kalojnë në pikat e mëposhtme për të theksuar:

  • Menaxhimi bërthamor i Komunitetit : Së bashku me Komisionin Evropian dhe Qendrën e Përbashkët të Kërkimit, ai merret me një zhvillim të tillë dhe monitorim të energjisë.
  • Programimi specifik dhe kohezioni europian : Në vijim të pikës së mëparshme, ky institucion ngarkohet me monitorimin e kontrollit të mbetjeve të prodhimit bërthamor, si dhe të faktorëve të nevojshëm të sigurisë në këtë industri.
  • Struktura dhe kuadri ligjor specifik : Çdo veprim i Euratom-it ka mbështetje ligjore nga sfera ligjore e Komunitetit.

E gjithë kjo çoi, që nga lindja e tij, në krijimin dhe përmirësimin e një tregu të përbashkët, me një specializim mjaft të theksuar në energjinë bërthamore.

Kjo çoi në nevojën për të zhvilluar tregtinë e komponentëve bërthamorë midis Shteteve Anëtare. Hapi tjetër do të ishte kërkimi i përbashkët për zhvillimin e industrisë energjetike në fjalë.

Rrugët e punës të Euratom

Pas krijimit të tij dhe deri më sot, Euratom është vendosur si përgjegjës kryesor për kompetencat energjetike në Evropë.

Për këtë arsye, promovimi i industrisë bërthamore që rezultoi nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore dhe në procesin e rritjes ekonomike ishte një nga bazat e ngritura që në fillim.

Kështu, aktiviteti gjenerik i Euratom kalon nëpër dy rrugë kryesore:

  • Puna dokumentare dhe disiplina kërkimore : Në fusha të tilla si bërthamore (marrja e energjisë si përmes ndarjes dhe shkrirjes) dhe përgjegjësia prodhuese për radioaktivitetin e shkaktuar.
  • Veprimi institucional konvergjent : Ky institucion punon me organe të tjera qeveritare në nivel evropian në modele të ndërhyrjes së përbashkët. Kjo, përmes strategjive të përbashkëta me Bashkimin Evropian.