Pakti i Toledos

Pakti i Toledos është një konsensus i arritur mes partive politike në Spanjë, qëllimi i të cilit është të studiojë të gjitha problemet që prekin … Read more

Pakti i Stabilitetit dhe Rritjes

Pakti i Stabilitetit dhe Rritjes është një grup rregullash të zbatuara në Bashkimin Evropian (BE). Objektivi i saj është të parandalojë pasojat negative të politikave … Read more

Pakti komisar

Marrëveshja e komisariatit është një klauzolë kontraktuale që palët në një kontratë e parashikojnë shprehimisht dhe lejon që marrëveshja në fjalë të zgjidhet automatikisht pa … Read more

Pakti i Andeve

Pakti i Andeve është një marrëveshje e nënshkruar midis disa vendeve të Amerikës Latine, e cila synon integrimin dhe bashkëpunimin ekonomik dhe social të disa … Read more

Paketimi

Paketimi është një grup aktivitetesh të fokusuara në përgatitjen e produkteve për ruajtje, shpërndarje dhe shitje përfundimtare. Në marketing, ajo përdoret nga kompanitë si një … Read more

Pacifizmi

Pacifizmi është rryma e mendimit që mbron se konfliktet, qoftë ndërmjet individëve apo grupeve, duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore; pa iu drejtuar dhunës, dhe … Read more

Gjatë natës

Termi brenda natës i referohet termit që një operacion financiar mund të ketë, konkretisht, brenda natës nënkupton një afat ose jetë prej një dite. Në … Read more

Prodhimi

Prodhimi është grupi i mallrave dhe shërbimeve që një kompani ose industri merr duke kombinuar faktorë të ndryshëm të prodhimit. Me fjalë të tjera, termi … Read more

Vendvendosje

Shpërndarja është një shërbim mbështetës që kompania u ofron punëtorëve që vendos të pushojë. Në këtë mënyrë, këta persona që humbasin punën ndihmohen të ripozicionohen … Read more

Më i jashtëzakonshëm

Një tregues i jashtëm është një vëzhgim jonormal dhe ekstrem në një kampion statistikor ose seri kohore të dhënash që mund të ndikojë potencialisht në … Read more

Marketingu i jashtëm

Marketingu i jashtëm është një metodë e drejtpërdrejtë e marketingut në internet për t’i treguar produktin konsumatorit dhe për të nxitur shitjen e tij. Përmbajtja … Read more