Zákon ponuky a dopytu

Zákon ponuky a dopytu je základným princípom, na ktorom je založené trhové hospodárstvo. Tento princíp odráža vzťah medzi dopytom po produkte a množstvom dodávaným pre tento produkt, pričom sa zohľadňuje cena, za ktorú sa produkt predáva.

Zákon ponuky a dopytu

V závislosti od trhovej ceny tovaru sú teda uchádzači (tí, ktorí predávajú) ochotní vyrobiť určitý počet tohto tovaru. Rovnako ako žalobcovia (tí, ktorí nakupujú) sú ochotní kúpiť určitý počet tohto tovaru v závislosti od ceny.

Bod, v ktorom existuje rovnováha, pretože dopytujúci sú ochotní kúpiť rovnaké jednotky, ktoré chcú dodávatelia vyrobiť, za rovnakú cenu, sa nazýva trhová rovnováha alebo rovnovážny bod.

Podľa tejto teórie zákon dopytu hovorí, že pri udržiavaní všetkého ostatného konštantného (ceteris paribus), množstvo požadované po tovare klesá, keď sa zvyšuje cena tohto tovaru. Na druhej strane zákon ponuky naznačuje, že pri udržiavaní všetkého ostatného konštantného (ceteris paribus) sa dodávané množstvo tovaru zvyšuje, keď rastie jeho cena.

Krivka ponuky a krivka dopytu teda ukazujú, ako sa mení dodávané alebo požadované množstvo, ako sa mení cena tohto tovaru.

Ako sa vyrovnáte?

Aby sme pochopili, ako dosiahnuť bod rovnováhy, musíme hovoriť o dvoch situáciách prebytku:

 1. Nadmerná ponuka: Pri prebytku ponuky je cena, za ktorú sa produkty ponúkajú, vyššia ako rovnovážna cena. Preto je dodávané množstvo väčšie ako požadované množstvo. Uchádzači následne znížia ceny, aby zvýšili predaj.
 2. Nadmerný dopyt: Na druhej strane, keď je produktov nedostatok, znamená to, že cena ponúkaného tovaru je nižšia ako rovnovážna cena. Požadované množstvo je väčšie ako dodané množstvo. Dodávatelia teda zvýšia cenu, pretože existuje veľa kupujúcich pre niekoľko jednotiek tovaru, takže počet dopytujúcich sa zníži a vytvorí sa rovnovážny bod.

Grafické znázornenie zákona ponuky a dopytu

Prevedením správania ponuky a dopytu, ktoré sme práve vysvetlili do grafu, sa rozumie, že krivka ponuky (O, modrá čiara) rastie a krivka dopytu (D, červená čiara) klesá. Bod, kde sa pretínajú, je známy ako trhová rovnováha.

Zákon ponuky a dopytu_

Ak vychádzame z počiatočného bodu, v ktorom je dopytované množstvo Q1 tovaru za cenu P1 a v dôsledku nejakej vonkajšej príčiny dôjde k zvýšeniu dopytu až na množstvo Q2, cena tovaru sa bude zvyšovať, kým nedosiahne P2.

Právo ponuky a dopytu

Ak sa naopak stane, že predajcovia z nejakého dôvodu znížia svoju produkciu (napríklad povodne spôsobia zníženie produkcie pšenice), v grafe budeme pozorovať pohyb krivky ponuky (O) doľava a teda zvyšuje cenu predmetného tovaru a tým sa zníži dopyt.

Zákon ponuky a dopytu_o

Ako súťaž ovplyvňuje zákon ponuky a dopytu?

Ako sme videli v príkladoch vyššie, v závislosti od pohybu ponuky a dopytu môžu byť ovplyvnené ceny. V niektorých prípadoch, ak je ponuka alebo dopyt po tovare veľmi silná, môže to ovplyvniť cenu tohto tovaru.

Druhy konkurencie

 • Dokonalá konkurencia: Ide o takmer ideálnu ekonomickú situáciu av skutočnosti nepravdepodobnú. Je to trh, na ktorom trhová cena vzniká interakciou medzi spoločnosťami alebo ľuďmi, ktorí požadujú produkt, a ostatnými, ktorí ho vyrábajú a ponúkajú. Žiadny z agentov nemôže ovplyvniť cenu tovaru alebo služby, to znamená, že prijímajú ceny.
 • Nedokonalá konkurencia : Jednotliví predajcovia majú schopnosť výrazne ovplyvniť trhovú cenu svojich produktov alebo služieb. Podľa stupňa nedokonalej konkurencie môžeme rozlišovať:
  • Monopolistická konkurencia: Na trhu je vysoký počet predajcov, aj keď majú určitú moc ovplyvniť cenu svojho produktu.
  • Oligopol: Daný trh ovláda malá skupina firiem.
  • Monopol: Jediná spoločnosť dominuje celému trhu pre určitý typ produktu alebo služby, čo sa zvyčajne premieta do vysokých cien a nízkej kvality monopolizovaného produktu alebo služby.
  • Oligopsony: Ide o typ trhu, na ktorom je málo záujemcov, hoci dodávateľov môže byť veľké množstvo. Preto kontrola a moc nad cenami a nákupnými podmienkami na trhu spočíva na žiadateľoch alebo kupujúcich.
  • Monopsony: Ide o trhovú štruktúru, kde existuje jeden žalobca alebo kupujúci. Aj keď môže byť jeden alebo viac uchádzačov.

Pozrime sa graficky, kedy konkurencia nie je dokonalá a predajcovia môžu ovplyvniť cenu tovaru. Napríklad, ak ponuka (O) násilne zníži svoju produkciu, spôsobí to zvýšenie ceny daného tovaru a dopyt po tomto tovare sa zníži.

Zákon ponuky a dopytu_o

Viď zákon dopytu a zákon ponuky.

Prebytok výrobcu a prebytok spotrebiteľa

Prostredníctvom zákona ponuky a dopytu môžu výrobcovia a spotrebitelia vedieť, za akú cenu sú ochotní kúpiť tovar alebo službu. Rozdiel medzi trhovou cenou a tým, čo sú ochotní zaplatiť alebo účtovať, je známy ako prebytok spotrebiteľa a prebytok výrobcu.

Graf prebytkov je nasledovný:

Prebytok producenta 1

Príklad zákona ponuky a dopytu

Predpokladajme, že vlastníme spoločnosť, ktorá vyrába drevené stoličky. Vychádzame z bodu trhovej rovnováhy, ktorý sme spomenuli vyššie. Robíme jeden prípad pre ponuku a druhý pre dopyt.

V prípade dodávky si predstavte, že na výrobcov dreveného tovaru sa vzťahuje daň. Týmto spôsobom sa ponuka posunie doľava, čím sa upraví cena a zníži sa počet predaných miest.

Ponuka výtlaku 1

Na strane dopytu predpokladajme, že zákazníci zmenia svoje preferencie spotreby. Od tejto chvíle budú radšej kupovať plastové stoličky kvôli ich ľahkosti a nízkej cene. V tomto prípade sa požadované množstvo zníži a cena klesne.

Dopyt po premiestnení 3