V peniazoch (ITM) – v peniazoch

V peniazoch (ITM) alebo v peniazoch je názov finančnej opcie, ktorá má vnútornú hodnotu. Napríklad v prípade call opcie, ak je spotová cena podkladového aktíva vyššia ako realizačná cena opcie. V prípade predajnej opcie musí byť cena podkladového aktíva nižšia ako realizačná cena.

V peniazoch (ITM) - v peniazoch

V prípade možnosti call ITM:

Základná cena > Realizačná cena + prémia

výsledok hovoru ITM

V prípade ITM put opcie:

Podkladová cena

dať výsledok ITM

Ďalšie možnosti sú tieto:

  • Opcia je mimo peňazí (OTM): Opcia nemá žiadnu vnútornú hodnotu.
  • Opcia je za peniaze (ATM): Realizačná cena sa rovná základnej cene.

Príklad peňažnej opcie

Pozrime sa na niekoľko príkladov možností ITM:

  1. Call opcia na BBVA

K 16. 7. 2010 je akciová cena BBVA 8,67 €. Investor si myslí, že titul by mohol stúpnuť v poslednom štvrťroku 2010. Neistoty sú však veľmi veľké a rozhodne sa neriskovať nákup akcií v hotovosti.

Následne sa rozhodne nakúpiť 100 kontraktov call opcie na banku BBVA s expiráciou 17.12.10 a realizačnou cenou 10,50 €. Za každú zmluvu platíte prémiu 0,70 základného bodu. Budeme predpokladať, že svoju pozíciu v opciách držíte do dátumu vypršania platnosti zmluvy.

Rovnako ako pri futures je nominálna hodnota každého opčného kontraktu 100 akcií. Preto kupujúci zaplatí predávajúcemu prémiu 7 000 € (100 x 0,70 x 100) za právo na kúpu 10 000 ks akcií BBVA (100 kontraktov x nominálna hodnota 100 cenných papierov) po 10,50 € do dňa splatnosti.

Riziko kupujúceho nákupných opcií je obmedzené na 7 000 EUR.
Riziko predajcu call opcií je neobmedzené.

Aby sme určili hranicu rentability operácie alebo úrovne, z ktorej má kupujúci opčných zmlúv zisk, musíme k realizačnej cene opcie pripočítať zaplatenú prémiu:

BE = 10,50 € + 0,70 € = 11,20 €

Od 11,20 € za 1 akciu BBVA vyhráva kupujúci.

  • ITM puzdro: Cena BBVA je vyššia ako 11,20 €. Predpokladajme 12,20 €.

Nákupná opcia je uplatniteľná za 10,50 €. Kupujúci nákupných opcií využije svoje právo na nákup 10 000 akcií za 10,50 € a predá ich na trhu za 12,20 €. Predajom získate 17 000 EUR ((12,20 EUR – 10,50 EUR) x 10 000 akcií. Po zaplatení prémie 7 000 EUR je však čistý zisk operácie 10 000 EUR (17 000 EUR – 7 000 EUR) .

Na rozdiel od toho predajca nákupných opcií nakupuje akcie za 12,20 EUR, aby ich dodal kupujúcemu nákupných opcií za 10,50 EUR. Pri predaji stratíte 17 000 EUR ((10,50 EUR – 12,20 EUR) x 10 000 akcií). Na prémii dostal 7 000 eur. Čistá strata predstavuje 10 000 € (17 000 – 7 000 €).

2. Vložte opciu na akcie Yahoo

K 16. 7. 2010 sa akcie Yahoo obchodujú za 14,90 USD. Investor si myslí, že je nadhodnotený, a preto by mal v najbližších mesiacoch klesnúť. Nechce sa však dostať do krátkej pozície predajom cenných papierov nakrátko zo strachu z nových opatrení expanzívnej menovej politiky, ktoré by mohli spôsobiť vzostupnú časť akciových indexov. Preto sa rozhodnete nakúpiť 100 put opčných kontraktov s expiráciou 15.10.10 a realizačnou cenou 13 USD. Za každú zmluvu platíte prémiu 0,29 základného bodu.

Rovnako ako v prípade futures kontraktov je tvár každého opčného kontraktu 100 titulov. Kupujúci predajných opcií zaplatí predávajúcemu prémiu 2 900 USD (100 x 0,29 x 100) za právo predať mu 10 000 titulov Yahoo (100 kontraktov x 100 nominálnych hodnôt) za cenu 13 USD do 15.10. 10. Budeme predpokladať, že opčná pozícia je držaná, kým opcia nevyprší.

Riziko predajných opcií kupujúceho je obmedzené na 2 900 USD.
Riziko predávajúceho v prípade poklesu kurzu akcie je neobmedzené.

Aby sme určili hranicu rentability operácie alebo úrovne, z ktorej má kupujúci puta zisk, musíme od realizačnej ceny odpočítať zaplatenú prémiu:
13 USD – 0,29 USD = 12,71 USD

Keď akcie Yahoo klesnú pod 12,71 USD, kupujúci z predajných opcií profituje.

  • Predpoklad ITM: Cena Yahoo je nižšia ako 12,71 USD. Predpokladajme, že 10 dolárov.

Možnosť je realizovateľná.

Kupujúci uplatňuje svoje právo predať a doručiť predávajúcemu predajné opcie 10 000 akcií Yahoo za 13 USD, ktoré nakupuje na trhu za 10 USD. Zarobte 30 000 USD predajom cenných papierov ((13 USD – 10 USD) x 10 000). Po odpočítaní sumy zaplateného poistného je operácia vyrovnaná so ziskom 27 100 USD (30 000 USD – 2 900 USD) Predávajúci dostane 10 000 titulov Yahoo za 13 USD, ktoré predáva na hotovostnom trhu za 10 USD. Pri obchodovaní s akciami stratíte 30 000 USD ((10 – 13 USD) x 10 000). Po odpočítaní sumy prémií, ktoré ste nazbierali, prídete o 27 100 USD (30 000 USD – 2 900 USD).