Utopené náklady

Utopené náklady sú náklady, ktoré už boli vynaložené a v budúcnosti sa nedajú získať späť. Zahŕňajú čas, peniaze alebo iné zdroje, ktoré boli vynaložené na projekt, investíciu alebo inú činnosť, ktorú nemožno získať späť.

Utopené náklady

Dôležitým pravidlom týkajúcim sa utopených nákladov je, že by sa nemali zohľadňovať pri rozhodovaní o ekonomických investíciách. Toto, keďže zodpovedajú minulosti a čo je dôležité, je vyhodnocovať budúce možnosti zisku.

Súvisí to s alternatívnymi nákladmi, pretože utopené náklady sú náklady, ktoré sme predpokladali pri výbere alternatívy. Ak si ešte stihneme vybrať druhú alternatívu, nezáleží na (utopených) nákladoch, ktoré nám vznikli pri výbere prvej, pretože sú už vynaložené a je vhodné pozerať sa dopredu a využiť čas.

Predpokladajme napríklad, že medzi dvoma alternatívami, ísť do kina alebo ísť do parku užiť si slnečný deň, sa rozhodneme ísť do kina. Ale po pol hodine sa nám film vôbec nepáči. Preto sú tieto náklady nákladmi na vstup do kina. Ak si chceme znovu rozmyslieť, či opustiť kino a ísť do parku, nesmieme brať do úvahy náklady na vstupné do kina, pretože sme ho už zaplatili a už sa ho nechystáme dostať.

Príklad utopených nákladov v spoločnosti

Predpokladajme, že firma chce uviesť na trh nový produkt, pre ktorý si dala vypracovať štúdiu trhu, ktorá stojí 5000 eur. Okrem toho si najal dizajnéra, aby vyrobil model produktu v malom rozsahu, čo stálo ďalších 8 000 eur. K tomu treba prirátať čas, výskum a maketu, ktorá trvala 6 mesiacov.

Po získaní štúdie trhu a modelu nie je spoločnosť presvedčená, že produkt bude úspešný. Aké rozhodnutie by ste mali urobiť? Ako ovplyvňujú utopené náklady?

V prvom rade treba uznať, že vynaložené výdavky (13 000 eur) sú utopené náklady, nebudú sa vymáhať, a preto by nemali ovplyvniť rozhodnutie o produkte. Hoci existuje tlak na to, aby sme vynaložené peniaze chceli získať späť, nemalo by to zasahovať do hodnotenia, či je investícia dobrá alebo nie.

Mnoho podnikateľov upadá do tejto chyby, pretože chce získať späť utopené náklady, naďalej investuje do projektov, ktoré nie sú ziskové.