Transakčné náklady

Transakčné náklady sú náklady vynaložené na uskutočnenie trhovej transakcie.

Transakčné náklady

Koncept transakčných nákladov ako prvý vyvinul nositeľ Nobelovej ceny Ronald Coase, ktorý sa čudoval, prečo spoločnosti existujú. Transakčné náklady sú podľa Coaseho náklady spojené s využívaním mechanizmu trhových cien a spoločnosti vznikajú za účelom zníženia týchto nákladov.

Druhy transakčných nákladov

Medzi typy transakčných nákladov patria:

  • Náklady na vyhľadávanie : Náklady spojené s hľadaním dodávateľov tovaru alebo služby, ktoré potrebujeme. Preskúmajte jeho vhodnosť, spoľahlivosť, dostupnosť a cenu.
  • Náklady na prenájom : Ide o náklady na vyjednávanie a vypracovanie zmlúv. Do ktorej sú zahrnuté náklady na overenie súladu s dohodou.
  • Koordinačné náklady : Sú to náklady na organizáciu a koordináciu rôznych vstupov alebo procesov, ktoré sú potrebné na získanie požadovaného tovaru alebo služby. V rámci týchto nákladov sú náklady na komunikáciu, dopravu atď.

Vzťah medzi transakčnými nákladmi a veľkosťou spoločnosti

Spoločnosť a trh sú podľa Coaseho alternatívne prostriedky ekonomickej organizácie. Na trhu sa s tovarmi a službami obchoduje decentralizovaným spôsobom. V prípade spoločnosti sa naopak interne určuje, ktoré transakcie sa uskutočňujú a vytvára sa hierarchický organizačný systém.

Dizajnér tak môže napríklad predávať svoje služby samostatne na trhu alebo môže byť súčasťou zamestnancov spoločnosti, ktorá sa venuje výlučne jej.

Spoločnosti existujú, pretože používanie trhového mechanizmu zahŕňa náklady, takže spoločnosti sú efektívnejším spôsobom, ako organizovať zdroje a znižovať náklady na vykonanie každej transakcie.

Ako dlho bude spoločnosť rásť? Podnik bude rásť dovtedy, kým sa náklady na internú organizáciu ďalšej transakcie nevyrovnajú nákladom na jeho získanie na voľnom trhu.

Spoločnosti nerastú neobmedzene, pretože organizačné náklady rastú s veľkosťou. Takto príde bod, kedy bude efektívnejšie využívať trhový mechanizmus.