Toledský pakt

Toledský pakt je konsenzus dosiahnutý medzi politickými stranami v Španielsku, ktorého účelom je študovať všetky problémy, ktoré ovplyvňujú dôchodky a ich udržateľnosť. Bola vytvorená v … Read more

Pakt stability a rastu

Pakt stability a rastu je súbor pravidiel implementovaných v Európskej únii (EÚ). Jeho cieľom je predchádzať negatívnym dôsledkom niektorých hospodárskych politík, najmä vo fiškálnej oblasti. … Read more

Komisný pakt

Provízna dohoda je zmluvnou doložkou výslovne upravenou zmluvnými stranami a umožňuje automatické vyriešenie dohody bez potreby súdneho alebo mimosúdneho konania. To v prípade, ak strana … Read more

Andský pakt

Andský pakt je dohoda podpísaná medzi niekoľkými krajinami Latinskej Ameriky, ktorej cieľom je integrácia a hospodárska a sociálna spolupráca niektorých krajín Latinskej Ameriky. Podobne ako … Read more

Balenie

Balenie je súbor činností zameraných na prípravu produktov na skladovanie, distribúciu a konečný predaj. V marketingu ho firmy využívajú ako metódu zvádzania, pokiaľ ide o … Read more

pacifizmus

Pacifizmus je myšlienkový prúd, ktorý obhajuje, že konflikty, či už medzi jednotlivcami alebo skupinami, sa musia riešiť mierovou cestou; v každom prípade bez použitia násilia … Read more

Cez noc

Termín „noc“ sa vzťahuje na termín, ktorý môže mať finančná operácia, konkrétne „noc“ znamená termín alebo životnosť jedného dňa. Na finančných trhoch, ako je menový … Read more

Výkon

Výstup je súbor tovarov a služieb, ktoré spoločnosť alebo odvetvie získava kombináciou rôznych výrobných faktorov. Inými slovami, pojem výstup sa vzťahuje na všetok tovar, ktorý … Read more

Outplacement

Outplacement je podporná služba, ktorú spoločnosť poskytuje pracovníkom, ktorých sa rozhodne prepustiť. Týmto spôsobom sa týmto ľuďom, ktorí prídu o prácu, pomáha presadiť sa na … Read more

Mimoriadna hodnota

Odľahlá hodnota je abnormálne a extrémne pozorovanie v štatistickej vzorke alebo časovom rade údajov, ktoré môže potenciálne ovplyvniť odhad jej parametrov. Jednoduchšie povedané, odľahlá hodnota … Read more

Outbound marketing

Outbound marketing je priama online marketingová metóda, ktorá ukazuje produkt spotrebiteľovi a snaží sa podporiť jeho predaj. Obsah spravuje spoločnosť jedným smerom, to znamená, že … Read more