Rozdiel medzi vedomím a podvedomím

Podvedomie sú všetky informácie, ktoré sú uložené v mysli človeka bez toho, aby boli vedome vnímané. Ovplyvňuje však ich spôsob konania a správania v určitých situáciách. Vedomé súvisí s najracionálnejšou časťou jednotlivca. S touto časťou je človek spojený, aby vykonával svoje každodenné úlohy a rozvíja a vníma ich vedome, na rozdiel od informácií, ktoré má zaregistrované vo svojom podvedomí.

Rozdiel medzi vedomím a podvedomím

Ľudskú myseľ nie je ľahké analyzovať. Ovplyvňuje ich správanie a postoje, preto je dôležité poznať štruktúru tejto pre ľudí dôležitej časti.

Myseľ sa delí na vedomú a podvedomú časť. Prvá je spojená s najracionálnejšou časťou jednotlivca. V ňom sa rozvíja inteligencia, aktivujú sa nadobudnuté vedomosti a používajú sa na vykonávanie najvýraznejších každodenných úloh a akcií. Psychológia tieto dva pojmy často používa.

Existuje však časť, ktorá nie je taká jednoduchá, pokiaľ ide o prístup. Je to o podvedomí.

V nej sa ukladajú spomienky, zážitky a prežité chvíle, ktoré následne ovplyvňujú správanie ľudí. Pravdepodobne si neuvedomujú dôvody, ktoré niekoho vedú k tomu, aby sa správal určitým spôsobom alebo nie.

To má veľa spoločného s tým, čo je zaregistrované v podvedomí. Nie je ľahké dostať sa do tejto časti mysle. Existujú však techniky, ktoré pomáhajú. Napríklad všímavosť alebo výklad snov.

Aké sú hlavné rozdiely medzi vedomím a podvedomím?

Toto sú najvýraznejšie:

  • Vedomé sa zaoberá všetkým, čo súvisí s racionálnym. Napríklad porovnávanie vecí, analyzovanie situácií, rozhodovanie alebo vykonávanie každodenných činností človeka.
  • Podvedomie ovplyvňuje spôsob, akým ľudia konajú bez toho, aby si to uvedomovali. Je v ňom uložená tá najemotívnejšia časť, spomienky, emócie či najbolestivejšie zážitky.
  • Vedomie je prístupné jednotlivcovi. Uvedomuje si, čo robí, a vie to opísať, keďže niečo robí tým, že je účastníkom a pri vedomí.
  • Prístup k podvedomiu je komplikovaná úloha. Mnoho ľudí nenachádza žiadne vysvetlenie pre svoje správanie. Zažili napäté momenty alebo silné emócie, ktoré boli zaznamenané v ich menej vedomej časti. Aj keď sa to nedá vnímať, veľmi to ovplyvňuje ľudské správanie. Používa sa bez toho, aby si to osoba uvedomovala.
  • Podvedomie je všetko, čo je pod prahom vedomia. To je to, čo musíte objaviť, pretože je zvyčajne zdrojom fóbií, patológií a problémov. Obýva ho veľa negatívnych komentárov, zážitkov z detstva a traumy. Preto je dôležité mať prístup k tejto časti mysle na liečenie určitých problémov v ľudskej bytosti.

Príklad vedomia a podvedomia

Človek, ktorý je pri vykonávaní vecí neustále neistý a počas svojho detstva bol obeťou neustáleho napomínania svojich rodičov a málo oceňovaný učiteľmi pri vykonávaní svojich aktivít, si tieto spomienky uchová v podvedomí.

Vaša neistota pri rozhodovaní a robení nových vecí vo vašom živote bude pravdepodobne ovplyvnená všetkým tým emocionálnym záznamom, ktorý máte vo svojej menej vedomej mysli.

Jednotlivec, ktorý si chce kúpiť dom a má rôzne možnosti, sa zameria na porovnanie týchto dvoch a zdôvodnenie. V tomto prípade ste si vedomí toho, čo robíte.