Rozdiel medzi označením a názvom spoločnosti

V tomto článku vysvetlíme rozdiel medzi názvom spoločnosti a názvom spoločnosti, dvoma veľmi podobnými, ale nie identickými pojmami.

Rozdiel medzi označením a názvom spoločnosti

Právny názov spoločnosti je podstatný a nachádza sa vo všetkých právnych dokumentoch. Samozrejme, v právnom jazyku sa na označenie názvu spoločnosti používajú pojmy názov spoločnosti alebo názov spoločnosti. Nejde však o synonymá, a preto je logické položiť si otázku, aký je rozdiel medzi označením a názvom spoločnosti.

Rozdiel medzi názvom spoločnosti a názvom spoločnosti

Hlavný rozdiel spočíva v type názvu, ktorý spoločnosť získa. Názov spoločnosti sa teda vzťahuje na tie spoločnosti, ktoré prijmú za svoj právny názov mená a priezviská jedného alebo viacerých spoločníkov. Pokiaľ ide o názov spoločnosti, hovoríme o imaginárnom názve.

V tomto zmysle, aby spoločnosť, prinajmenšom ako to uvádza španielsky zákon o obchodných spoločnostiach, mohla prijať názov typu názvu spoločnosti, musí ísť o jednoduchú komanditnú spoločnosť alebo o akcie. Napríklad by mohli prijať ako názov spoločnosti: "López a bratia."

Názov spoločnosti sa vzťahuje na spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, ktoré musia mať na konci vymysleného alebo imaginárneho názvu SL alebo SA. Napríklad názov môže byť: Empresalandia SL

Stručne povedané, rozdiel medzi názvom spoločnosti a názvom spoločnosti spočíva najmä v prijatom názve a zároveň v type spoločnosti, ktorá ho môže niesť.