Rozdiel medzi kontajnerom a obalom

Hlavný rozdiel medzi obalom a obalom je v tom, že obal je obal, ktorý obsahuje produkt a obal je materiál, ktorý ho chráni pri preprave alebo manipulácii.

Rozdiel medzi kontajnerom a obalom

Koncepty kontajnera a balenia sú široko používané v oblasti účtovníctva kvôli ich mnohým zvláštnostiam. Vo faktúrach dodávateľov sú zahrnuté vratné nádoby a obaly, ktoré je potrebné správne zaúčtovať. Preto je potrebné poznať do hĺbky rozdiel medzi oboma pojmami.

Aké sú rozdiely medzi balením a balením?

Aby sme poznali rozdiely medzi kontajnerom a obalom, vysvetľujeme vlastnosti každého z nich:

 • Nádoba:
  • Jeho cieľom je zachovať produkt za určitých podmienok.
  • Je súčasťou prezentácie produktu pre konečného spotrebiteľa, preto majú väčšinou úhľadný a atraktívny dizajn.
  • Ak sú opätovne použiteľné, vo väčšine prípadov ich možno vrátiť na odkaz dodávateľa.
  • Najpoužívanejšími materiálmi sú sklo, plast alebo lepenka.
 • Balenie:
  • Jeho cieľom je chrániť výrobok pred akýmkoľvek poškodením počas manipulácie, prepravy alebo skladovania.
  • Používa sa aj na identifikáciu tovaru.
  • Niekedy sa používa preto, aby konečný spotrebiteľ vnímal dobrý imidž produktu.
  • Najpoužívanejšími materiálmi na balenie sú drevo, papier, plast alebo lepenka.

V účtovnej oblasti, kedy je potrebné nádoby a obaly vrátiť dodávateľovi, budú uhradené spolu s celkovou faktúrou. Následne bude po doručení uvedených nádob a obalov vrátená zodpovedajúca suma.

Aj keď je to pravda, je bežnejšie nájsť obal ako obal na vrátenie. Obal je totiž väčšinou jednorazový a nedá sa znovu použiť. Príkladom môžu byť plasty, ktoré pokrývajú tovar na palete alebo škatule, ktoré zoskupujú viacero jednotiek príslušného výrobku.

Príklad nádob a obalov

Celkom reprezentatívny príklad možno nájsť vo svete reštaurovania. Dodávatelia nápojov poskytujú svojim zákazníkom škatule s určitým počtom sklenených fliaš.

Reštaurácia v tomto prípade zaplatí dodávateľovi dodatočnú sumu za sklenené fľaše. Uvedená suma bude vrátená v prípade vrátenia uvedených nádob. Čo sa týka balenia, krabice, ktoré umožňujú prepravu fliaš, musia byť vrátené s prázdnymi obalmi.

Príklad účtovného zápisu

V súvislosti s predchádzajúcim príkladom a pre prípad Španielska navrhujeme nasledujúci prípad. Nakúpili sme nealkoholické nápoje v hodnote 300 €:

Bill Musí Mať
(600) Nákupy tovaru 300
(406) Nádoby a obaly na vrátenie päťdesiat
(472) Verejné financie, DPH na vstupe (21 %) 73,5
(400) Dodávatelia 423,5

Preto sme vypočítali hodnotu účtu 472, Verejné financie, DPH na vstupe po pripočítaní účtov 600 a 406 a vynásobení výsledku 0,21 s odvolaním sa na 21 % DPH.

Po predchádzajúcom nákupe pristupujeme k vráteniu nádob a obalov v hodnote 35€. Pri bohoslužbách sa totiž rozbilo niekoľko fliaš. Týmto spôsobom sa účtovný zápis vykoná nasledovne:

Bill Musí Mať
(602) Nákupy iných dodávok 18.15
(406) Nádoby a obaly na vrátenie päťdesiat
(400) Dodávatelia 35
(472) Verejné financie, DPH na vstupe (21 %) 3.15

V tomto prípade zahrnieme do účtu 602 hodnotu nakúpených nádob a obalov s príslušnou sumou DPH.

Záverom možno konštatovať, že kontajner je kontajner, ktorý obsahuje zakúpený produkt a obalové obaly, nátery alebo škatule, ktoré chránia produkt počas prepravy.