Relatívny luxus dobrý

Relatívny luxusný tovar je taký, ktorý sa považuje za luxusný tovar pre určitý typ zákazníka. V inom segmente s vyšším príjmom je to však nevyhnutná položka.

Relatívny luxus dobrý

Z iného pohľadu, v prípade relatívneho luxusného tovaru jeho klasifikácia závisí od osobného disponibilného príjmu alebo bohatstva konečného spotrebiteľa.

To znamená, že pre osobu s priemernou úrovňou príjmu možno tento tovar považovať za luxus. Pre jednotlivca s vysokou kúpnou silou je to však bežný tovar, či dokonca nevyhnutnosť.

Tradične boli potreby a luxusný tovar ostro oddelené. Zvyšujúci sa ekonomický blahobyt vo väčšine sveta však sprístupnil drahé tovary.

Bolo to spôsobené aj lepším prístupom k zdrojom financovania, ako sú pôžičky alebo bankové úvery.

Táto demokratizácia luxusu, produkt globalizácie, do určitej miery pomohla vzniku takzvaného relatívneho luxusného tovaru.

V našom každodennom živote existuje veľa relatívneho luxusného tovaru. Pozorujeme to napríklad v kozmetickom priemysle, v módnom sektore, v prémiovom jedle, v zábave, dokonca aj v turistických službách.

Cenová elasticita relatívneho luxusného tovaru

Z mikroekonomického hľadiska má relatívny luxusný tovar cenovú elasticitu väčšiu ako 1 na úrovni spotrebiteľského príjmu. To znamená, že zmena ceny výrazne ovplyvňuje dopyt po tovare a nie je teda taká potrebná.

Alternatívne môže mať relatívny luxusný tovar aj cenovú elasticitu menšiu ako 1 pre väčší rozsah príjmu. To znamená, že produkt je pre spotrebiteľa veľmi potrebný, bez ohľadu na zmeny cien, ku ktorým dochádza.

Z toho teda vyplýva, že úroveň príjmu priamo ovplyvňuje dopyt. Tovar teda môže jednotlivec s nízkym príjmom považovať za luxus, no pre iného človeka s vysokým príjmom to môže byť normálne.