Predajné náklady

Náklady na predaj predstavujú priamu hodnotu výroby predávaného produktu alebo služby v danom období.

Predajné náklady

V koncepte je veľmi dôležité zdôrazniť podmienku priamej hodnoty, keďže do úvahy sa berú len tie, ktoré priamo ovplyvňujú proces získania predávaného tovaru alebo služby.

Náklady na predaj v účtovníctve

Používa sa na to, aby sa v danom období určila suma, ktorá má predať produkt alebo službu pre spoločnosť, a tak sa dá zistiť, aká úroveň príjmu alebo tržieb je potrebná na ich zmiernenie.

Je tiež užitočné analyzovať, ktorý proces súvisiaci s produktom alebo službou spôsobuje väčšie náklady ako iné, a tak je možné stanoviť predajnú cenu. Vo všeobecnosti sú to výdavky, od ktorých sa nemôžeme úplne vzdať, pretože niektoré sú úmerné úrovni uskutočneného predaja. Niekoľko z nich môže byť:

  • Skladovanie.
  • Zásoby
  • Použité suroviny.
  • Pracovná sila.

V závislosti od činnosti spoločnosti sa teda tieto náklady budú skladať z rôznych druhov výdavkov, pričom najčastejším príkladom na rozlíšenie uvedených výdavkov by bolo porovnanie pôvodu nákladov na predaj supermarketu a spoločnosti, ktorá predáva služby cez internet.

Vzorec nákladov na predaj

V prvom rade je potrebné rozlišovať dva typy spoločností, na jednej strane tie, ktoré nakupujú tovar a na druhej strane tie, ktoré si vyrábajú vlastné zásoby.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, vzorec pre náklady na predaj spoločnosti v danom období bude:

Náklady na predaj

Spoločnosti súvisiace so sektorom služieb sa neberú do úvahy, pretože v nich sa spôsob výpočtu nákladov líši v závislosti od konkrétnej činnosti spoločnosti. Existuje veľký rozdiel medzi výpočtom nákladov na predaj softvérovej spoločnosti a inej napríklad v sektore pohostinstva.

Stručne povedané, výpočet nie je v tomto type spoločnosti taký metodický ako v spoločnosti, ktorá predáva tovar alebo hotové výrobky.

Nakoniec je potrebné poznamenať, že na priradenie hodnoty počiatočným aj hotovým výrobkom, ktoré sa budú predávať, ich na úrovni účtovníctva môžeme oceniť rôznymi metódami. Tieto metódy sú úzko prepojené s interným účtovníctvom. Najpoužívanejšie sú metóda FIFO (z angličtiny first in, first out , čo by v preklade do španielčiny bolo „first in, first out“), PMP (Average Weighted Price) a LIFO (z angličtiny last In, first out , čo preložilo bude „posledný dovnútra, prvý von“).