Pravidelná matica

Pravidelná matica

Snímka obrazovky 2019 09 11 A Les 17.09.50

Regulárna matica rádu n je matica, ktorá má rovnaký počet riadkov a stĺpcov a jej determinant je nenulový (0).

Inými slovami, regulárna matica rádu n je štvorcová matica, z ktorej môžeme získať inverznú maticu.

Vzorec bežného poľa

Vzhľadom na maticu V s rovnakým počtom riadkov (n) a stĺpcov (m), teda m = n, a s nenulovým determinantom (0), hovoríme, že V je regulárna matica rádu n.

Snímka obrazovky 2019 09 11 A Les 16.59.03
Regulárna matica rádu č.

App

Regulárna matica sa používa ako označenie pre matice, ktoré spĺňajú podmienky na to, aby mali inverznú maticu.

 • Matica je štvorcová matica.

Počet riadkov (n) musí byť rovnaký ako počet stĺpcov (m). To znamená, že poradie matice musí byť n, keďže n = m.

 • Matica má determinant a ten sa líši od nuly (0).

Determinant matice musí byť nenulový (0), pretože sa používa ako menovateľ v inverznom maticovom vzorci.

Teoretický príklad

Je matica D štvorcová a invertibilná matica?

Snímka obrazovky 2019 09 11 A Les 17.01.29
2 × 3 rozmerová matica
 1. Skontrolujeme, či matica D spĺňa požiadavky na to, aby bola regulárnou maticou.
 • Je matica D štvorcová matica?

Počet stĺpcov v matici D sa líši od počtu riadkov, pretože obsahuje 2 riadky a 3 stĺpce. Preto matica D nie je štvorcová matica ani regulárna matica.

Prvá podmienka byť regulárnou maticou (podmienka štvorcovej matice) je nevyhnutnou a postačujúcou požiadavkou, pretože ak nie je splnená, znamená to priamo, že matica nie je regulárna matica, a preto nebudeme môcť vypočítať jej determinant.

 • Je matica D invertibilná?

Keďže matica D nie je štvorcová, nemôžeme vypočítať jej determinant a rozhodnúť, či je rôzna alebo rovná nule (0).

Praktický príklad

Pravidelná matica objednávky 2

Je matica U štvorcová a invertibilná matica?

Snímka obrazovky 2019 09 11 A Les 17.02.24
Štvorcová matica poriadku 2.
 1. Skontrolujeme, či matica U spĺňa požiadavky na to, aby bola regulárnou maticou.
 • Je matica U štvorcová matica?

Počet riadkov a počet stĺpcov sa v matici U zhoduje . Matica U je teda štvorcová matica rádu 2.

 • Je matica U invertibilná?

Najprv budeme musieť vypočítať determinant matice a potom skontrolovať, či sa líši od nuly (0).

 • Determinant matice U :
Snímka obrazovky 2019 09 11 A Les 17.05.22
Determinant matice U.
 • Skontrolujte, či je matica U invertovateľná:
Snímka obrazovky 2019 09 11 A Les 17.06.06
Determinant matice U je nenulový (0).

Matica U je teda regulárna matica, pretože ide o štvorcovú a invertibilnú maticu.

Štvorcová matica

 • Maticové rozdelenie
 • Inverzná matica rádu 2
 • Matica identity