Podnikové inovácie

Podniková inovácia je zmena, ktorá sa zavádza do tovaru alebo služby ponúkanej spoločnosťou alebo do procesov, ktoré sa v organizácii vyvíjajú. To s cieľom dosiahnuť väčšiu konkurencieschopnosť.

Podnikové inovácie

To znamená, že tento typ inovácie zodpovedá akejkoľvek úprave produktu ponúkaného spoločnosťou alebo v rámci jej procesov. Myšlienkou zavedenia tohto nového prvku je teda dosiahnutie lepších výsledkov v spoločnosti.

Treba poznamenať, že inovácia môže mať rôznu povahu, či už technologickú, obchodnú alebo organizačnú (o ktorej sa budeme podrobnejšie venovať neskôr).

Význam inovácií v podnikaní

Podnikové inovácie sú dôležité, pretože umožňujú spoločnosti odlíšiť sa od svojich konkurentov. Preto môžete mať pred nimi výhodu, ak dokážete ponúknuť produkt alebo službu, ktorá lepšie vyhovuje potrebám spotrebiteľov.

V konkurenčnom prostredí potrebuje podnik inovovať, ak si chce udržať svoj podiel na trhu. Okrem toho sa tieto zmeny musia neustále vyvíjať v priebehu času. V opačnom prípade spoločnosť príde o zákazníkov. To je spojené s konceptom kreatívnej deštrukcie. Ide o zmenu, ktorá musí byť vykonaná v obchodnom modeli v dôsledku inovácie. Môžeme napríklad potvrdiť, že internet zmenil spôsob, akým značky oslovujú svojich zákazníkov, prostredníctvom stratégií digitálneho marketingu.

Typy podnikových inovácií

Podnikové inovácie možno podľa ich povahy klasifikovať takto:

  • Technologická inovácia : Ide o inováciu, ktorá zodpovedá pokroku technickej alebo vedeckej povahy. Napríklad nový stroj, ktorý umožňuje automatizáciu viacerých procesov.
  • Komerčná inovácia: Ide o zmenu marketingovej stratégie firmy. Môže sa napríklad stať, že obchod s oblečením sa rozhodne meniť zásoby častejšie ako zvyčajne. Týmto spôsobom zabezpečuje, že návštevníci majú dojem, že by si produkt mali kúpiť čo najskôr, pretože ak sa vrátia o dva týždne, nenájdu ho.
  • Organizačná inovácia: Vzťahuje sa na spôsob riadenia podniku. Môže sa napríklad stať, že obchodná skupina, ktorá vlastní viacero médií, sa rozhodne centralizovať určité činnosti. Nebude teda existovať skupina fotografov pre každé noviny alebo časopis, ale jeden tím pre všetky médiá. Predíde sa tak tomu, že tú istú udalosť zastrešujú dvaja fotografi, ktorí pracujú pre tú istú spoločnosť.

Príklad obchodnej inovácie

Príkladom inovácie v podnikaní môže byť napríklad tá, ktorú museli vyvinúť mnohé komunikačné médiá s príchodom internetu.

Virtuálna prítomnosť umožnila tradičným médiám prostredníctvom ich spravodajských portálov priblížiť sa širšiemu publiku, najmä mladým ľuďom. Prispôsobiť sa fungovaniu webu a sociálnych sietí však bola výzva.