Ostrakizmus

Ostrakizmus sa vzťahuje na odsúdenie na vyhnanstvo ľudí, ktorí neboli považovaní za neškodných pre demokraciu starovekého Grécka. Vo všeobecnosti sa ostrakizmus vzťahuje na sociálnu izoláciu. … Read more

Technický oscilátor

Technický oscilátor je indikátor akciového trhu, ktorý pomáha predpovedať pohyby aktíva, s ktorým sa obchoduje na organizovanom aj neorganizovanom trhu. Technické oscilátory je možné prispôsobiť … Read more

McClellan oscilátor

McClellan Oscillator je technický indikátor šírky trhu založený na kĺzavých priemeroch. McClellan oscilátor je vypočítaný na línii vedenia / poklesu. Na jeho základe vypočíta dva … Read more

Gator oscilátor

Gator Oscillator, v angličtine Gator Oscillator, je technický indikátor vyvinutý Billom Williamsom, ktorý sa používa na štúdium trendov akcií a dopĺňa indikátor Alligator vyvinutý rovnakým … Read more

Úžasný oscilátor (úžasný)

Amazing Oscillator, tiež známy ako Awesome Oscillator, je technický indikátor vyvinutý Billom Williamsom na meranie sily akciového trendu. Inými slovami, oscilátor Awesome nám poskytuje informácie … Read more

Akceleračný / spomaľovací oscilátor

Akceleračný/deceleračný oscilátor, bežne známy ako akcelerátorový indikátor, je technický indikátor vyvinutý Billom Williamsom na meranie sily zmien v cene aktíva. Myšlienkou tohto ukazovateľa je podľa … Read more

Ortocentrum trojuholníka

Ortocentrum je priesečník troch výšok trojuholníka, ktorý sa nachádza vo vnútri alebo mimo postavy. Malo by sa pamätať na to, že výška trojuholníka je segment, … Read more

Zlato

Zlato je považované za jeden z hlavných drahých kovov. Je to mäkký kov zlatej farby, ktorý má nespočetné množstvo aplikácií, od klenotníckeho priemyslu až po … Read more

Vznik socializmu

Tradične je socializmus doktrínou, ktorá vyžaduje nahradenie súkromného vlastníctva kolektívnym vlastníctvom v prostriedkoch výroby, výmeny a distribúcie; rovnakým spôsobom vyzýva na rovnomerné rozdelenie bohatstva a … Read more

Pôvod kapitalizmu

Kapitalizmus je ekonomický systém, v ktorom jednotlivci a spoločnosti vykonávajú výrobu a výmenu tovarov a služieb prostredníctvom transakcií zahŕňajúcich ceny a voľné trhy regulované zákonom … Read more

Pôvod slova bankrot

Pôvod slova bankrot sa datuje do 15. storočia v Taliansku. Z etymologického hľadiska pochádza zo spojenia dvoch slov latinského pôvodu: «bancus» (banka) a «ruptus» (rozbitý). … Read more

Pôvod poľnohospodárstva

Vznik poľnohospodárstva sa vzťahuje na historické obdobie, v ktorom sa vďaka napredovaniu spoločnosti udomácnilo poľnohospodárstvo ako hlavný ekonomický motor tej doby, ako aj mechanizmus sebestačnosti … Read more