Čierny utorok

Čierny utorok bol 29. október 1929, deň, kedy došlo k 12% poklesu indexu Dow Jones Industrial Average. Tento index meria výkonnosť niektorých veľkých spoločností kótovaných … Read more

História techniky

História techniky pozostáva zo súboru relevantných faktov a udalostí, ktoré sa zhromažďujú v technologickej oblasti. Inými slovami, ide o výber momentov a míľnikov chronologickým spôsobom, … Read more

Ekonomika Rímskej ríše

Hospodárstvo Rímskej ríše charakterizovalo poľnohospodárstvo a obchod ako hlavné činnosti. Výmenou za vlastníctvo a využívanie pôdy obyvateľstvo platilo štátu dane. Ekonomika Rímskej ríše sa rozvíjala … Read more

Karl Polanyi

Karl Polanyi bol rakúsky sociálny vedec, známy vzťahom, ktorý vytvoril medzi ekonomickou históriou a antropologicko-sociologickou teóriou, pre vysvetlenie zmien v ekonomických systémoch. Karl Polanyi (1886-1964) … Read more

Neolitické hospodárstvo

Ekonomika neolitu (posledná etapa praveku) sa vyznačuje usadlým obyvateľstvom, rozvojom prvých poľnohospodárskych techník, domestikáciou prvých živočíšnych druhov a hrnčiarstvom. Určité hospodárske činnosti, ako je hrnčiarstvo, … Read more

Moderná doba

Novovek je historická etapa, ktorá sa odohráva medzi 15. a 18. storočím. Na rozdiel od stredoveku je novovek charakterizovaný kultúrnym pokrokom, objavmi, vznikom štátov, rozvojom … Read more

Trojitá dohoda

Trojitá dohoda bola aliancia medzi rôznymi krajinami v roku 1907 a zarámovaná do konfliktu prvej svetovej vojny. Integrovalo Francúzsko, Veľkú Britániu a Rusko, ku ktorým … Read more

Trojitá aliancia

Trojitá aliancia bola aliancia medzi rôznymi krajinami v roku 1913 a zarámovaná do konfliktu prvej svetovej vojny. Integrovala tri mocnosti ako Nemecko, Astro-uhorskú ríšu a … Read more

História poľnohospodárstva

História poľnohospodárstva odkazuje na vývoj, ktorým prešlo poľnohospodárstvo od svojho vzniku, v období neolitu až po súčasnosť, s využitím priemyselných nástrojov, ktoré umožňujú rozsiahle využívanie. … Read more

Vedecká revolúcia

Vedecká revolúcia sa vzťahuje na časové obdobie medzi šestnástym a sedemnástym storočím, v ktorom rozvoj odborov ako fyzika, biológia, chémia, medzi inými, dal podnet k … Read more

Buržoázna revolúcia

Buržoázna revolúcia je historiografický koncept, ktorý sa vyvinul medzi 18. a 19. storočím. Označuje sociálne hnutie s dôležitou buržoáznou zložkou. Toto hnutie zasa navrhuje zásadné … Read more

Mytológia

Mytológia je súbor príbehov a legiend typických pre určitú kultúru alebo komunitu. Snažia sa vysvetliť niektoré javy ako vznik vesmíru a života, meteorologické javy či … Read more