Out of the money (OTM) – mimo peňazí

Out of the money (OTM) alebo out of money je názov finančnej opcie, ktorá nemá žiadnu vnútornú hodnotu. To by bol prípad call opcie, pre ktorú je spotová cena podkladového aktíva nižšia ako realizačná cena opcie. Na druhej strane povieme, že predajná opcia je mimo meny alebo mimo peňazí, keď nie je uplatniteľná.

Out of the money (OTM) - mimo peňazí

V prípade možnosti call OTM:

Realizačná cena> Základná cena

Výzva nie je realizovateľná, pretože je lacnejšie kúpiť aktívum na hotovostnom trhu.

výsledok volania OTM

V prípade opcie put OTM:

Realizačná cena < Základná cena

zadajte výsledok OTM

Ďalšie možnosti sú tieto:

  • Opcia je v peniazoch (ATM): Realizačná cena sa rovná základnej cene.
  • Opcia je v peniazoch (ITM): Opcia má vnútornú hodnotu.

Príklad možnosti bez peňazí

Pozrime sa na niekoľko príkladov možností mimo peňazí:

  1. Call opcia na BBVA

K 16. 7. 2010 je akciová cena BBVA 8,67 €. Investor si myslí, že titul by mohol stúpnuť v poslednom štvrťroku 2010. Neistota je však veľmi veľká a rozhodne sa neriskovať nákup akcií v hotovosti.

Následne sa rozhodne nakúpiť 100 kontraktov call opcie na banku BBVA s expiráciou 17.12.10 a realizačnou cenou 10,50 €. Za každú zmluvu platíte prémiu 0,70 základného bodu. Budeme predpokladať, že svoju opčnú pozíciu držíte do dátumu vypršania platnosti zmluvy.

Tak ako pri futures, nominálna hodnota každého opčného kontraktu je 100 akcií. Preto kupujúci zaplatí predávajúcemu sumu v prémii 7 000 € (100 x 0,70 x 100) za právo na kúpu 10 000 akcií BBVA (100 zmlúv x nominálna hodnota 100 cenných papierov) po 10,50 € do dňa splatnosti.

Riziko kupujúceho nákupných opcií je obmedzené na 7 000 EUR.
Riziko predajcu call opcií je neobmedzené.

Aby sme určili hranicu rentability operácie alebo úrovne, z ktorej má kupujúci opčných zmlúv zisk, musíme k realizačnej cene opcie pripočítať zaplatenú prémiu:

BE = 10,50 € + 0,70 € = 11,20 €

Od 11,20 € za 1 akciu BBVA vyhráva kupujúci.

  • Prípad OTM: Akcia BBVA sa obchoduje pod 10,50 EUR. Nákupná opcia nie je realizovateľná. Kupujúci príde o 7 000 eur, ktoré zaplatil za poistné a predávajúci získa 7 000 eur.

2. Vložte opciu na akcie Yahoo

K 16. 7. 2010 sa akcie Yahoo! obchodujú za 14,90 USD. Investor si myslí, že je nadhodnotený, a preto by mal v najbližších mesiacoch klesnúť. Skrátka sa však nechce umiestňovať na predaj cenných papierov nakrátko zo strachu z nových opatrení expanzívnej menovej politiky, ktoré by mohli spôsobiť vzostupnú časť indexov akciového trhu. Preto sa rozhodnete nakúpiť 100 put opčných kontraktov s expiráciou 15.10.10 a realizačnou cenou 13 USD. Za každú zmluvu platíte prémiu 0,29 základného bodu.

Rovnako ako v prípade futures kontraktov je tvár každého opčného kontraktu 100 titulov. Kupujúci predajných opcií zaplatí predávajúcemu prémiu 2 900 USD (100 x 0,29 x 100) za právo predať mu 10 000 titulov Yahoo (100 kontraktov x 100 nominálnych hodnôt) za cenu 13 USD do 15.10. 10. Budeme predpokladať, že opčná pozícia je držaná, kým opcia nevyprší.

Riziko predajných opcií kupujúceho je obmedzené na 2 900 USD.
Riziko predávajúceho v prípade poklesu kurzu akcie je neobmedzené.

Aby sme určili hranicu rentability operácie alebo úrovne, z ktorej kupujúci vkladu vstupuje do zisku, musíme od realizačnej ceny odpočítať zaplatenú prémiu:

BE = 13 USD – 0,29 USD = 12,71 USD

Keď akcie Yahoo klesnú pod 12,71 USD, kupujúci z predajných opcií profituje.

  • Predpoklad OTM: Cena Yahoo je vyššia ako 13 dolárov.

Možnosť nie je realizovateľná. Kupujúci stráca 2 900 USD, čo zodpovedá výške poistného, ​​ktoré zaplatil. Predajca opcií zarába 2 900 dolárov.