Objednávka

Objednávka, nazývaná aj objednávka alebo poznámka k objednávke, je dokument, ktorým kupujúci požaduje tovar od predávajúceho.

Objednávka

Týmto spôsobom dokumentujeme potreby našich produktov. Zvyčajné je zaslanie tohto dokumentu dodávateľovi, aby mohol dodať uvedenú objednávku. Byť schopný to urobiť fyzicky alebo virtuálne (e-mailom alebo webovou stránkou).

Účelom objednávkového listu je možnosť následne porovnať dodací list s touto objednávkou a zaznamenať možné incidenty, ako aj mať písomné podmienky uvedenej objednávky.

Proces v objednávke

Najprv musíte zistiť potreby, ktoré máme. Po výbere vhodného dodávateľa je vystavená táto objednávka. Predávajúci dostane originál a kupujúci si ponechá kópiu. Predávajúci vybaví objednávku a priloží dodací list, ktorý je skontrolovaný. Ak niečo nie je dodané, zostane to ako čakajúce.

Tento dokument je užitočný pre obe strany. Kupujúci môže kontrolovať typ alebo výšku nákladov a predpovedať platby. Predajca môže organizovať svoje rôzne objednávky a predpovedať poplatky. V oboch prípadoch sú užitočné programy na správu a dokonca aj tabuľkový procesor. Na druhej strane na právne účely po prijatí zaväzuje obe strany k dohodnutej výmene.

Obsah poznámky k objednávke

Zvyčajne sú to tie isté údaje, ktoré sú požadované na dodacom liste, len na hlavičkovom papieri sa objaví výraz "Objednávka" alebo podobný. Podrobne ich uvádzame nižšie:

  • Podrobnosti o kupujúcom a predajcovi. Daňové identifikačné číslo každej krajiny je veľmi dôležité. Aj daňová adresa.
  • Dátum a miesto vystavenia objednávky. Prvá je nevyhnutná, najmä na kontrolu času, ktorý nášmu dodávateľovi zaberie dodanie. Týmto spôsobom sa môžeme vyhnúť prestávkam na sklade.
  • Názov produktu a referencia. Zahrnuté je aj objednané množstvo, cena a prípadné zľavy, akcie alebo bonusy.
  • Zvolený spôsob platby , ako aj podmienky a sumy, ktoré sa majú zaplatiť, ak je to potrebné. Tento bod je dôležitý pre správne riadenie pokladnice.
  • Celkové náklady , prípadné náklady na dopravu, poistenie alebo podobné výdavky a ako podstatnú súčasť autorizovaný podpis.
  • Dátum a spôsob doručenia. V tomto momente pri doručení bude zákazníkovi zaslaný na podpis dodací list, ktorý býva prílohou objednávky. Musia sa zaznamenať aj možné incidenty alebo to, čo nebolo poskytnuté.

Pravdou je, že tieto prísne požiadavky sa niekedy zmierňujú v závislosti od obchodného vzťahu a vzťahu dôvery. V mnohých prípadoch sa objednávky robia ústne alebo telefonicky. Možno o to požiadať aj e-mailom, ale bez objednávkového dokladu. Napriek tomu je vhodné mať tieto objednávky vždy pod kontrolou.

Príklad objednávky

Pozrime sa na príklad toho, čo môže byť objednávkový doklad. V ňom vidíme všetky potrebné údaje a prípadné zľavy a výdavky súvisiace s dodaním uvedeného tovaru. Taktiež priestor vyhradený pre incidenty a pre podpis osoby, ktorá tovar preberá.

Objednávka 1

Poznámka: Vyššie uvedené údaje sú vymyslené údaje.