Náklady na logistiku

Náklady na logistiku alebo náklady na logistiku sú súčtom tých skrytých nákladov, ktoré vznikajú postupnosťou činností, ako je skladovanie alebo preprava tovaru, od výrobcu ku konečnému kupujúcemu.

Náklady na logistiku

Inými slovami, náklady na logistiku sú súčtom všetkých nákladov, ktoré sa vyskytujú v hodnotovom reťazci. Keď sa napríklad jablko vyrobí, musí sa previezť do skladu, kde sa zabalí k iným jablkám. Následne sa jablko prepraví na veľkoobchod, kde sa skladuje až do jeho zakúpenia u maloobchodníka. Predajca teda jablko dopraví do svojej predajne, kde si ho nechá, kým sa nepredá konečnému spotrebiteľovi. Všetky náklady na skladovanie a dopravu, ktoré boli vyrobené, sa nazývajú logistické náklady.

Náklady na logistiku sú zvyčajne skryté, pretože vznikajú počas logistického procesu.

Náklady na logistiku súvisia s efektívnosťou a efektívnosťou logistického procesu. Čím efektívnejšie a efektívnejšie, tým nižšie sú náklady.

Aké prvky zahŕňajú náklady na logistiku?

Keď hovoríme o nákladoch na logistiku, hovoríme o výpočte nákladov, ktoré možno rozdeliť na rôzne služby, ako napríklad:

 • Skladovanie.
 • Doprava.
 • Poskytovanie zásob.
 • Údržba.
 • Zásoby.
 • Distribúcia hotových výrobkov.
 • Náklady na personál potrebný na rozvoj týchto činností.

Tieto náklady sú teda okrem iného časť nákladov, ktoré pri ich výpočte tvoria náklady na logistiku.

Druhy logistických nákladov

V závislosti od úlohy, od ktorej sa odvíjajú logistické náklady, ich môžeme zaradiť do dvoch typov.

 • Prevádzkové náklady : Sú to tie, ktoré súvisia s logistickými zariadeniami. Príkladom môžu byť sklady, trhy, distribučné centrá atď.
 • Prepravné náklady : Sú to tie, ktoré súvisia s pohybom tovaru. Pohyb, ktorý smeruje od svojho vzniku k príslušným destináciám. Vo väčšine prípadov sú náklady na dopravu najdôležitejšou zložkou nákladov na logistiku.

Príčiny nákladov na logistiku

Medzi príčinami, ktoré vedú k zvýšeniu nákladov na logistiku, by sme mohli zdôrazniť nasledujúce príklady:

 • Zlý návrh doručovacieho systému môže spôsobiť neefektívnosť, zvýšiť náklady na dopravu a tým aj náklady na logistiku.
 • Neproduktivita operátorov v hodnotovom reťazci môže spôsobiť spomalenie systému, čo spôsobí zvýšenie prevádzkových nákladov a tým istým spôsobom aj nákladov na logistiku.
 • Keď sa vykonáva neefektívna výroba, musia sa vynakladať prepravy, ktoré nie sú plné a ktoré nezaberajú celý potenciálny náklad.
 • Keď preprava, ktorá nenasledovala po údržbe, zlyhá a produkty sa oneskoria, alebo musia byť odoslané inými alternatívnymi prepravnými systémami.

Logistické náklady môžu vzniknúť okrem iného v procese zásobovania, skladovania, prepravy, distribúcie a predaja.

Preto sú tieto, okrem mnohých iných príčin, niektoré z tých, ktoré spôsobujú zvýšenie nákladov na logistiku.

Ako sa merajú logistické náklady?

Na meranie logistických nákladov sa používa takzvané logistické ukazovatele. Ide o indexy, ktoré umožňujú objasniť a definovať ciele, ako aj dopady, ktoré sa majú dosiahnuť počas logistického procesu. Ide teda o opatrenia, ktoré nám umožňujú identifikovať odchýlky, ako aj dodržiavanie stanovených cieľov. Dokážeme tak vyhodnotiť a odhadnúť náklady na logistický proces, ako aj možné zvýšenia alebo zníženia odvodené od doplnkových činností alebo odchýlok.

Medzi najpoužívanejšie logistické ukazovatele teda patria:

 • Dodávka : Prostredníctvom kvality generovaných objednávok, prijatých dodávok a úrovne zhody dodávateľov.
 • Skladovanie : Prostredníctvom nákladov na skladovanie na jednotku, nákladov na expedovanú jednotku, úrovne plnenia expedície, ako aj nákladov na meter štvorcový skladovacieho zariadenia.
 • Zásoby : Prostredníctvom miery obrátkovosti tovaru, indexu trvania tovaru, ako aj presnosti zásob.
 • Doprava : Prostredníctvom porovnávacieho indexu dopravy, ako aj miery využitia nákladných vozidiel alebo dodávok.
 • Zákaznícky servis : Prostredníctvom úrovne dodržiavania požiadaviek zákazníkov, kvality účtovania, nevybavených účtov a dôvodov dobropisov.
 • Finančné údaje : Prostredníctvom stratených predajov, príspevkových marží, celkových logistických nákladov, ako aj nákladov na 100 peňažných jednotiek.

Toto sú okrem iného niektoré z rôznych ukazovateľov, ktoré nám v každej časti procesu umožňujú poznať a priblížiť náklady na logistiku, ako aj jej efektívnosť a efektívnosť.