metodika OKR

Metodika OKR, v angličtine známa ako Objectives and Key Results, je metodika riadenia podniku. Zameriava sa na zjednodušenie cieľov, snaží sa identifikovať tie hlavné a priority pre spoločnosť.

metodika OKR

Metodika OKR je metodika riadenia podniku založená na zjednodušení tých cieľov, ktoré podnik má a z ktorých musí podnik spĺňať priority a hlavné ciele, na ktoré sa musí zamerať, a teda vyťažiť.

Túto metodiku riadenia vyvinul bývalý generálny riaditeľ Intel Andrew Grove. Toto ho v 90. rokoch navrhlo a veľmi skoro ho začali využívať na definovanie svojich cieľov spoločnosti ako Google alebo LinkedIn, ale aj ďalšie veľké firmy.

Aj keď sa jej používanie časom rozšírilo, pravdou je, že spomínané firmy začali používať metodiku OKR ešte veľmi predčasné. V tomto zmysle je vhodné objasniť, že túto metodiku možno použiť v MSP, ako aj v menších spoločnostiach.

Hlavné charakteristiky metodiky OKR

Keď už vieme, čo je táto metodika, pozrime sa na jej hlavné charakteristiky na upevnenie tohto konceptu:

 • Je to technika riadenia podniku.
 • Slúži na organizáciu práce.
 • Klasifikujte ciele a zjednodušte ich dosiahnutie.
 • Uprednostnite tie ciele, ktoré sú primárne.
 • Vytvoril ho bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Intel.
 • Používali ho spoločnosti ako Google alebo LinkedIn.
 • Je ľahko prispôsobiteľný v menších spoločnostiach.

Ako funguje metodika OKR?

Všetky spoločnosti majú ciele. Tieto ciele zhruba označujú cestu, ktorou sa musí spoločnosť uberať, ako aj hlavné kroky alebo hlavné etapy, ktoré musí spoločnosť vyvinúť, aby dosiahla to, čo navrhuje.

Pri mnohých príležitostiach však hovoríme o veľmi ambicióznych cieľoch, pri ktorých je pre nás ťažké definovať smery činnosti na ich dosiahnutie. Na tento účel používame túto metodiku.

Pozrime sa teda na praktický prípad:

Predstavme si, že sme poradenská spoločnosť a chceme zvýšiť svoju prítomnosť v médiách. Cieľom je preto zvýšiť našu prítomnosť v médiách.

Tento cieľ je veľmi nejednoznačný, preto musíme stanoviť sériu krokov na jeho dosiahnutie.

Podľa metodiky OKR rozdeľujeme všeobecný cieľ do rôznych krokov, ktoré idú od najnižšieho po najvyššie, podľa toho, ako sú ambiciózne.

Pozrime sa teda na príklad:

cieľ

 • Zvýšte našu prítomnosť v médiách.

Kľúčové výsledky

 • KR1 : Vytvorte si webovú stránku, ako aj blog na publikovanie článkov.
 • KR2 : Umiestnite našu stránku na Google, čím zvýšite našu návštevnosť.
 • KR3 : Zvýšte našu prítomnosť v sieťach, aby sa naša značka dostala do médií.
 • KR4 : Začnite od regionálnych médií, ktoré ponúkajú bezplatné články.
 • KR5 : Dosiahnite 5 vystúpení v celoštátnych médiách a podporte príťažlivosť klientov.

Metodika OKR teda rozdelila hlavný cieľ na merateľné a dosiahnuteľné kroky, čo umožňuje dosiahnuť sledovaný cieľ pohodlnejšie a s väčšou kontrolou nad dosiahnutím jednotlivých etáp.

Aspekty na zváženie

Podobne je vhodné zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri používaní tejto metodiky:

 • Ciele musia byť merateľné a ich výsledky tiež.
 • Musia to byť ambiciózne ciele.
 • Zapojení zamestnanci musia súhlasiť s cieľmi.
 • Ciele musia byť preto verejné pre všetkých členov, ktorí sa na nich podieľajú.
 • Ciele slúžia na lepšie sledovanie výsledkov.
 • Z dôvodu jednoduchosti odporúčame 5 KR (kľúčové výsledky) na cieľ.
 • Tieto KR sa musia aktualizovať v závislosti od výsledkov, ktoré získame v predchádzajúcich krokoch.

Ďalšie metodiky: SMART

Metodika OKR je podobná iným metodikám, ktoré sa podobne ako táto snažia organizovať prácu vykonávanú firmou.

V tomto zmysle sa na zjednodušenie veľmi ambicióznych cieľov a stanovenie merateľných krokov, ktoré sú menej ambiciózne, a teda pre spoločnosť dosiahnuteľné, používajú iné techniky, ako napríklad SMART, ako aj OKR.

Technika SMART teda dostala svoj názov podľa akronymov, ktoré tvoria toto slovo:

 • S = Špecifické : Znamená to, že ciele musia byť špecifické.
 • M = Measurable : Ukazuje, že ciele musia byť merateľné.
 • A = dosiahnuteľné : Znamená to, že si musíme stanoviť dosiahnuteľné ciele.
 • R = Relevantné : Ukazuje nám, že stanovené ciele musia byť relevantné pre organizáciu.
 • T = Včas : Hovorí nám, že ciele musia byť stanovené a merané v čase. To znamená, že musíme stanoviť termíny.

Táto technika, podobne ako OKR, nám pomáha zjednodušiť ciele a zaviesť procesy na uľahčenie ich dosiahnutia.