M2

M2 je peňažný agregát, ktorý zahŕňa M1 (mince a bankovky v rukách verejnosti a rezervy bánk) a k nemu sa pridávajú krátkodobé vklady (do dvoch rokov), vkladné knižky, netermínované účty a denné dohody o spätnom odkúpení, ktoré majú ľudia vo finančnom systéme.

M2

Vo všeobecnosti sú tieto vklady bolestivé, ak majú splatnosť nie dlhšiu ako jeden rok.

Tento agregát sa v jednotlivých krajinách účtuje odlišne a má rozšírenie na menové agregáty M3, M4. Aj keď je to pravda, najviac ho používa americká centrálna banka. Táto definícia peňazí nezahŕňa investície do akcií a fixných príjmov.

Základným rozdielom medzi rôznymi menovými agregátmi je likvidita aktív, ktoré ich tvoria. Likviditou sa rozumejú nielen fyzické peniaze, ale aj cenné papiere a bankové účty, zmenky, šeky.

Úžitok M2

M2 slúži na kontrolu peňažnej zásoby, teda množstva peňazí v obehu v ekonomike alebo ekonomickej zóne a je veľmi dôležitý pre centrálnu banku, pretože umožňuje míňať a investovať a udáva úroveň ekonomickej aktivity. Ekonomická aktivita má zasa vplyv na rast a infláciu.

Centrálna banka bude môcť svojou hospodárskou a menovou politikou ovplyvňovať kontrolu množstva peňazí v obehu, aby udržala infláciu a bude v priebehu času vykonávať trvalý rast vďaka tomu, že posilní rast zamestnanosti, rovnováhu v platobnú bilanciu a stabilné peniaze (cieľ Fedu).

  • V expanzívnych obdobiach M2 rastie, keďže banky sú ochotnejšie požičiavať peniaze a zvyšuje sa množstvo peňazí v obehu.
  • V obdobiach recesie sa tento peňažný agregát znižuje, keďže banky majú problém požičiavať peniaze.

Okrem toho, po prekonaní krízy, banky musia poskytnúť minimálny pomer k rezervám, aby pokryli riziká, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku svetovej situácie a ktoré môžu vyvolať nákazlivý efekt medzi krajinami a medzi výrobnými sektormi rôznych ekonomík alebo hospodárskymi zóny.