Historické náklady

Historické náklady sú tie náklady, ktoré boli vynaložené v priebehu času v procese výroby alebo poskytovania služieb.

Historické náklady

Tieto náklady sa získajú buď na konci ekonomického obdobia, alebo na konci niekoľkých výrobných cyklov, ktoré tvoria jedno obdobie. V tomto prípade označujeme „obdobie“ ako jeden rok.

Výhody a nevýhody historických nákladov

Jeho hlavnou výhodou je zaznamenávanie nákladov jedno obdobie za druhým na vykonanie retrospektívnej analýzy, pomocou ktorej bude možné skúmať, či sa objem, efektívnosť a náklady s tým vyvíjali pozitívne alebo negatívne.

S ohľadom na túto skutočnosť možno ciele alebo ciele stanoviť objektívne na základe minulých štatistík, takže bude ľahšie vedieť, v ktorých obdobiach roka alebo výrobný proces bude vyžadovať viac likvidity, surovín alebo práce.

Jedinou výraznou nevýhodou pri používaní informácií o historických nákladoch je, že analýza musí byť veľmi dobre vysvetlená a podrobná, pretože je potrebné vziať do úvahy kľúčové aspekty, ako je vývoj hodnoty meny (inflácia, deflácia alebo stagflácia). ekonomická a sociálna situácia daného obdobia (krízové ​​momenty, expanzia či stagnácia).

Príklad historických nákladov

Pre lepšie pochopenie tohto konceptu uvedieme niekoľko príkladov historických nákladov:

  • Zásoby vody a elektriny používané počas procesu výroby plastových člnov viac ako rok.
  • Pracovníci, ktorí sa celý rok venujú výrobe automobilov na montážnej linke.
  • Benzín používaný taxikárom jeden rok.
  • Príspevky vyplácané konateľovi spoločnosti na jeden rok za cesty do zahraničia.
  • Provízie generované skupinou zamestnancov pri poskytovaní odborných služieb v mene spoločnosti po dobu jedného roka.

Je potrebné poznamenať, že hoci bol rok použitý ako hlavná jednotka merania, je tiež možné prispôsobiť historické náklady semestrom, štvrťrokom alebo akejkoľvek inej jednotke merania. Tento typ zmeny môže znamenať, že je užitočnejší pri analýze činnosti spoločnosti.